Hvad kan vi hjælpe med?

Har mine medarbejdere krav på feriefridage?

Dine medarbejdere har krav på feriefridage, hvis de er omfattet af en overenskomst, hvoraf det fremgår, eller hvis det fremgår af den enkelte medarbejders ansættelseskontrakt.

Skal medarbejderne have løn, hvis de holder fri jule- og nytårsaftensdag?

Juleaftensdag og nytårsaftensdag er almindelige arbejdsdage, idet de ikke er omfattet af helligdagslovgivningen.

Arbejdsgiveren og medarbejderne kan indgå en aftale om hel eller delvis betalt fridag, hvis I ikke har en overenskomst eller lignende, der siger andet.