Hvad kan vi hjælpe med?

Hvordan skal man varsle opsigelse af en funktionær?

Opsigelse af en funktionær skal altid ske i så god tid, at opsigelsesvarslet kan være udløbet, inden funktionæren har optjent ret til yderligere opsigelsesvarsel, og altid til udgangen af en måned. D.v.s. der f.eks. ikke kan opsiges i 6. måned med 1 måneds varsel, men funktionæren skal opsiges i 5. måned.

D.v.s. en funktionær kan opsiges således:

1 måneds varsel inden udgangen af den 5. ansættelsesmåned.
3 måneders varsel inden funktionæren har været ansat i 2 år og 9 måneder
4 måneders varsel inden funktionæren har været ansat i 5 år og 8 måneder
5 måneders varsel inden funktionæren har været ansat i 8 år og 7 måneder
6 måneder hvis mere end 8 år og 7 måneders anciennitet.

Den pågældendes opsigelsesvarsel i h.t. en eventuel overenskomst skal overholdes.