Hvad kan vi hjælpe med?

Hvornår rådgiver revisor og hvornår rådgiver advokaten?

Mange er i tvivl om, hvornår revisor er den bedste rådgiver og hvornår advokaten er den bedste rådgiver. Indledningsvis vil jeg sige, at den bedste rådgivning opnås, hvis revisor og advokaten har et tæt samarbejde. Lidt firkantet kan man sige, at revisor hjælper med den økonomiske rådgivning, mens advokaten rådgiver om selve etableringen af virksomheden og de juridiske konstruktioner før, under og efter etableringen. Der er ingen tvivl om, at der er områder, hvor både advokat og revisor kan være kompetente - dvs. en slags gråzone. I den situation bør du spørge dine rådgivere, hvem der bedst løser opgaven. Hvis advokaten og revisoren samarbejder ordentligt, vil de drøfte sagen og lave en arbejdsfordeling.

Revisors typiske rådgivning vedrører naturligvis regnskabet, men også f.eks. afskrivninger på driftsmidler, fordeling af løn og udbytte og skatterådgivning i al almindelighed - sidstnævnte er meget vigtigt.

Advokatens rolle i etableringsfasen er rådgivningen om valg af virksomhedsform, rådgivningen om de nødvendige aftaler, herunder f.eks. vedtægter, direktørkontrakt, forretningsorden, aftaler mellem indehaverne, ansættelseskontrakter og meget andet. Når virksomheden er etableret vil advokatens opgave ofte være afholdelse af generalforsamlinger, herunder løbende kontrol af de juridiske dele af virksomheden. Dertil kommer naturligvis den løbende bistand i forbindels emed konkrete opgaver og problemer, f.eks. udvidlese af forretningen, inkasso, ansættelse af medarbejdere osv.

Hvis man sørger for at have løbende kontakt med sin advokat, vil denne også hurtigere kunne yde bistand, når opgaver og problemer skal løses - simpelthen fordi advokaten kender virksomheden.