Hvad kan vi hjælpe med?

Hvor længe gælder en varemærkeregistrering?

Din varemærkeret gælder, så længe du ønsker, hvis du sørger for at forny registreringen hvert 10. år. Også hvis en varemærkeret er erhvervet ved ibrugtagning, kan den i princippet være evigtvarende.
Registrering kan ophæves administrativt eller ved dom.

Læs mere: