Hvad kan vi hjælpe med?

Hvordan registrerer jeg et varemærke?

Varemærkeret i Danmark kan du få på fire måder:

  1. Ved registrering i Patent- og Varemærkestyrelsen efter ansøgning. Angiv alle de varer eller tjenesteydelser, du ønsker, registreringen skal omfatte
  2. Ved ibrugtagning og fortsat brug af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser som varemærket gælder
  3. Ved en international varemærkeansøgning via Madrid-systemet.
  4. Ved en ansøgning til OHIM om EF-varemærkeret

Læs mere: