Hvad kan vi hjælpe med?

Hvad gør jeg, hvis jeg har mistanke om, at mit eget patent bliver krænket?

Hvis du har mistanke om eller kendskab til, at nogen krænker dit patent, er det vigtigt, at du søger advokatbistand, før du skrider til handling. Måske kan et brev løse problemet og endda resultere i en god licensaftale.

Hjælper dette skridt ikke, kan du vælg at sagsøge. Retten kan nedsætte forbud og desuden tilkende erstatning, hvis dit patent er blevet udnyttet uden tilladelse.

Der er alternativer til store, langtrukne retssager. Forhandlinger kan ende med et resultat, du kan være tilfreds med. Søg under alle omstændigheder advokathjælp.

Husk, at dit danske patent kun beskytter din opfindelse i Danmark. Men hvis produkter, som fremstilles i udlandet, gør brug af din opfindelse og importeres til Danmark, kan du sagsøge.

Hvis du får kendskab til, at der er blevet udstedt et patent, som du synes, ligger alt for tæt op af dit eget, kan du gøre indsigelse. Læs mere på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

Hvordan undersøger jeg om patentet allerede findes?

En patentholder har ret til sagsøge dig, hvis du fremstiller, bruger, importerer eller sælger produkter, som gør brug af pågældendes opfindelse uden tilladelse.

Før du begynder at fremstille eller importere et produkt eller implementerer en ny industriel proces, er det en god ide at undersøge, om du krænker nogens patent eller registrerede design.

En sådan undersøgelse indebærer en gennemgang af patenter, brugsmodeller, varemærker eller registrerede designs i det eller de relevante lande.

Patent- og Varemærkestyrelsen har et patentbibliotek, du kan søge i, ligesom du kan søge online i PVSonline-registret.

Du kan også bede Patent- og Varemærkestyrelsen om at foretage en såkaldt patentteknisk undersøgelse - de kan gøre det mere grundigt, end du selv kan.

Det kan blive rigtig dyrt for dig og din virksomhed, hvis du krænker en andens patent. Bliver du dømt for overtrædelsen, kan du blive tvunget til at stoppe krænkelsen og betale erstatning.

Husk: Du kan ikke forsvare dig med, at du ikke vidste, at du krænkede nogens rettigheder!