Hvad kan vi hjælpe med?

Kan jeg tage patent på min opfindelse?

For at få patent skal din opfindelse opfylde en række krav.

 • Den skal kunne fremstilles og bruges industrielt. Der skal være klare anvisninger og tegninger, der viser, hvordan man fremstiller opfindelsen, og hvordan den bruges. Du kan ikke tage patent på en ide, en opdagelse, et kunstnerisk værk eller et computerprogram - sådanne former for immateriel/intellektuel ophavsret kan beskyttes på andre måder, se mere under Immaterielle rettigheder
 • Opfindelsen skal være ny. Den må ikke på nogen måde have været offentliggjort før patentansøgningen. Den må altså ikke have været beskrevet i artikler - hvor korte eller uvidenskabelige de end måtte være. Det er derfor af allerstørste vigtighed, at du holder din opfindelse hemmelig, mens du udvikler den. Du kan derfor få brug for en hemmeligholdelses- eller fortrolighedsaftale, når du samarbejder med andre.
  Du kan også læse mere om hemmeligholdelse hos Patent- og Varemærkestyrelsens
 • Opfindelsen må ikke krænke eksisterende patenter
 • Opfindelsen skal have "opfindelseshøjde"; den skal være original og må ikke være en åbenlys udvikling, et forudsigeligt "næste skridt" i udviklingen. Det vurderes af fagfolk. Den skal altså adskille sig markant fra kendte, tekniske løsninger

Bør jeg tage patent på min opfindelse?

Husk, at selvom du kan få et patent, er det ikke nødvendigvis den bedste løsning. Før du beslutter dig for, om du vil søge, skal du nøje overveje fordele og ulemper.

Overvej også din opfindelses levedygtighed og anvendelighed - undersøg, om der er et marked for den, før du ansøger om patent.

Der er både fordele og ulemper ved en patentansøgning:

Fordele:

 • Din opfindelse er beskyttet over en længere og klart specificeret periode. Det kan hjælpe dig til at holde konkurrenter på afstand
  I den periode kan du selv profitere af og videreudvikle din opfindelse
  Alternativt kan du sælge licenser til andre, som kan udnytte opfindelsen, eller du kan sælge patentet. Det kan være en stor indtægtskilde.

Ulemper:

 • I din patentansøgning skal du vedlægge information om fremstilling og anvendelse af din opfindelse - og disse oplysninger bliver offentligt tilgængelige (oftest 18 måneder efter indlevering af ansøgning). Overvej derfor, om du vil være bedre stillet ved helt at hemmeligholde detaljerne i din opfindelse
 • Du skal være forberedt på at forsvare dit patent - eksempelvis ved at anlægge sag hvis du mener, at nogen har krænket dine rettigheder. Det kan være meget dyrt. På den anden side kan et patent virke afskrækkende på dem, der måske overvejer at bruge din opfindelse uden tilladelse.