Hvad kan vi hjælpe med?

Retten til dit domænenavn

545

Sørg for at registrere et domænenavn til din virksomheds hjemmeside. Du kan registrere domænenavne mange steder. Danske domæner administreres af DK-hostmaster. Du kan registrere hos en af de mange udbydere af domænenavne. Du kan finde en liste over udbydere under domænet .dk på www.dk-hostmaster.dk.

Hvis dit domænenavn allerede er taget, kan du tilbyde at købe det af registranten.

For retten til domænenavne gælder princippet om "først i tid - bedst i ret". Det betyder, at har to parter lige meget ret til et bestemt domænenavn, så får den, som først får registreret det som domænenavn, også retten til det.

435

Hvis dit navn er optaget

Et domænenavn er en unik adresse på internettet, men et domænenavn er også et kommercielt kendetegn nøjagtig som et varemærke, og der er derfor en stor økonomisk og forretningsmæssig interesse knyttet til et domænenavn. Af samme grund er det vigtigt, at du får din virksomheds navn eller varemærke registreret som domænenavn.

Der kan imidlertid opstå en række problemer ved registreringen af et domænenavn. Et muligt problem er, at navnet allerede kan være registreret af en anden. I den fysiske verden kan to virksomheder godt have det samme navn eller benytte det samme varemærke - men af tekniske årsager kan det ikke lade sig gøre at anvende identiske domænenavne under det samme top-level domæne, dvs. endelserne .dk, .com, .org og så videre. To virksomheder kan altså ikke registrere det samme domænenavn.

536

Hvem kom først

Når spørgsmålet, om hvem der så har ret eller mest ret til domænenavnet, skal afgøres, må man se på, hvem der kom først. Udgangspunktet er nemlig, at hvis to virksomheder benytter det samme navn - begge med rette - er det den, der først får det registreret som domænenavn, som får ret til domænenavnet. Dette uanset om den ene virksomhed i den fysiske verden har haft ret til navnet i længere tid end den anden, eller den ene har fået sit navn registreret som varemærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Det kan derfor ikke siges ofte nok: Sørg for at få registreret virksomhedens navn som domænenavn hurtigst muligt!

155

Navnepirateri - reager med det samme

Et andet problem omkring domænenavne er det såkaldte navnepirateri. Her er der tale om en situation, hvor typisk en privat person har registreret et varemærke som domænenavn uden at have nogen reel interesse i navnet og vel vidende, at der er en virksomhed, som har en kommerciel interesse i registreringen. Oftest retter den person, som har registreret navnet, henvendelse til den pågældende virksomhed og tilbyder virksomheden navnet til ågerpris.

Retspraksis er efterhånden helt fast på dette område: Vedkommende, som har foretaget registreringen, bliver pålagt at overføre navnet til den virksomhed, der har en reel interesse i navnet, uden at virksomheden kommer til at betale den høje pris.

Kommer du i din virksomhed ud for en situation som ovennævnte, skal du rette henvendelse til din advokat eller til Klagenævnet for Domænenavne, som du finder på www.difo.dk. De kan vejlede dig om det fortsatte forløb. Det er vigtigt, at du reagerer hurtigt. Er du passiv for længe, kan du miste din ret.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.