Hvad kan vi hjælpe med?

Regler for fakturaer

Et EU-direktiv skal sikre, at fakturaer i EU ser ens ud. Før dine fakturaer kan betragtes som juridisk gyldige, skal du opfylde direktivets krav. Ellers risikerer du, at din kunde ikke får fradrag for momsen, og du risikerer både rente- og bødekrav.

Fakturaer og afregningsbilag samt kreditnotaer skal være nummereret fortløbende og skal udstedes i mindst to eksemplarer - ét til kunden og ét til din virksomheds regnskab.

På fakturaer til danske kunder skal du mindst anføre nedenstående oplysninger:

1. Udstedelsesdato 

2. Fortløbende nummer, som kan bygge på flere serier

3. Sælgers, dvs. din virksomheds, momsregistreringsnummer, navn og adresse

4. Købers navn og adresse 

5. Varen eller ydelsens art, mængde (omfang)

6. Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, hvis denne dato er forskellig fra fakturadatoen

7. Momsgrundlaget, enhedsprisen uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, når disse ikke er indregnet i enhedsprisen

8. Den gældende momssats

9. Det samlede momsbeløb - det er ikke længere tilstrækkeligt at anføre, at moms er på 20 % af den samlede pris. Momsbeløbet kan både anføres i kroner og i euro.

Det kan også være praktisk at anføre oplysninger om for eksempel betaling, telefon, e-mail, bank- og/eller girokonto, men det er ikke et krav.

Hvis en faktura eller et afregningsbilag både omfatter momspligtige og momsfri varer eller ydelser, skal du opgøre det momspligtige salg for sig med særskilt sammentælling.

Udsteder du afregningsbilag, skal du sikre dig, at leverandøren er momsregistreret.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.