Hvad kan vi hjælpe med?

Rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer

En EU-dom har pålagt Danmark at ophæve forbuddene mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer. Fra 1. juli 2011 er det derfor blevet lovligt at bruge både rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer i sin markedsføring.

Af Morten Søndergaard Olsen, advokat hos AGENDA Advokater

Købsbetingede konkurrencer

Det er nu tilladt at betinge deltagelse i en konkurrence af et køb. Vinderen af konkurrencen kan udpeges ved lodtrækning eller et andet tilfældighedsmoment eller ved at den pågældende har præsteret den bedste besvarelse, tegnet det bedste billede eller udtænkt det bedste slogan osv. Der er heller ikke længere nogle beløbsgrænser mht. præmiestørrelse.

Forudsætningen er dog som ved alle salgsfremmende foranstaltninger, at der gives tilstrækkelige oplysninger om konkurrencen, at der ikke sker en vildledning af forbrugeren på grund af udeladelse af væsentlige oplysninger, og at der ikke bruges urimelige vilkår.

Og hvad skal der så oplyses om?

Konkurrencer skal markedsføres således, at tilbudsbetingelserne er klare, tydelige og let tilgængelige for forbrugeren.

I praksis betyder dette, at der ved brug af konkurrencer i markedsføringsøjemed skal oplyses om følgende:

 • Konkurrencebetingelser og vilkår (fx adgangen til deltagelse)

 • Eventuelle aldersmæssige og geografiske begrænsninger

 • Konkurrencens tidsmæssige udstrækning

 • Præmiens værdi

 • Gevinstchancen, herunder antallet af gevinster

 • Udvælgelsesproceduren i forbindelse med tildeling af gevinster

 • Afgørelsestidspunktet, dvs. hvornår vinderen udpeges og hvornår dette offentliggøres og hvor offentliggørelse finder sted.

 • Betingelser for levering, afhentning samt forældelse af gevinster

Rabatkuponer

Rabatkuponer kan nu bruges som salgsfremmende foranstaltning. Rabatkuponerne må ikke vildlede og alle relevante informationer skal være lettilgængelige for forbrugerne.

Ønsker man at gøre brug af rabatkuponer i sin markedsføring, er der ligeledes en række oplysninger, der skal stå på de rabatkuponer man spreder, uanset som de er fysiske eller elektroniske rabatkuponer.

Det afhænger altid af den konkrete situation, hvilke oplysninger, der er væsentlige og bør fremhæves, men som udgangspunkt skal følgende ting stå på kuponen:

 • Rabatudsteder.

 • Betingelser og begrænsninger knyttet til rabatten (fx krav om betalende ledsager eller andre omkostninger, medlemskab af en forening/klub, begrænsninger i forhold til andre rabatordninger m.v.)

 • Gyldighedsperioden

 • Hvordan rabatten opnås

 • Hvordan rabatten indløses

 • Hvilke produkter rabatkuponen dækker

 • Hvilke butikker, rabatkuponen kun bruges i (fx udvalgte butikker eller i fysiske butikker ctr. internetbaserede butikker).

Ligesom ved brug af andre former for salgsfremmende foranstaltninger skal den erhvervsdrivende sørge for, at betingelserne for at deltage i konkurrencerne henholdsvis benyttelsen af rabatkuponerne er let tilgængelige for forbrugerne. Samtlige væsentlige betingelser for konkurrencen henholdsvis rabatkuponer skal således fremgå ved første præsentation uanset medie.

For mere information kontakt:

AGENDA Advokater
www.agendaadvokater.dk

Morten Søndergaard Olsen, advokat
mso@agendaadvokater.dk
+45 40 40 94 59

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.