Hvad kan vi hjælpe med?

Aftaler: Forebyg konflikter og styrk virksomheden med gode aftaler

750

Du kan forebygge konflikter med et solidt, gennemarbejdet aftalegrundlag. Lav aftaler med dine partnere i anpartsselskabet, dine kompagnoner i interessentskabet, dine kunder, forretningsforbindelser og medarbejdere. Med klart formulerede aftaler kan du udvikle et internt styringsværktøj, så du og dine medarbejdere ved, hvordan I skal forholde jer i enhver situation.

751

Ejernes aftaler om selskabet

I anpartsselskabet kan anpartshaverne og andre partnere indgå en overenskomst. Her aftaler I helt ned i detaljen, hvilken ret og hvilken pligt I har over for hinanden. Overenskomsten kan også indeholde bestemmelser om forkøbsret til anparter, adgang til at købe hinanden ud og beskyttelse af mindretal.

Konflikter mellem ejerne i et selskab kan være lammende for virksomheden, og domstolene står ikke parat med nogen patentløsning, for der er ingen lov, hvor man kan finde løsningen. Derfor bliver sagsbehandlingen ved domstolene ofte langvarig og kompliceret.

Aftal derfor fremtidens spilleregler i en anpartshaveroverenskomst, mens stemningen endnu er positiv og tillidsfuld.

Det er en god ide, at I sørger for at tage overenskomsten mellem virksomhedens ejere op til revision i takt med, at virksomheden udvikler sig.

752

Interessentskabet

I/S'et er ikke lovreguleret, så her er der ikke andre spilleregler end dem, I selv aftaler.

I et interessentskab skriver parterne en interessentskabsaftale, og det kan virke logisk at nedskrive indbyrdes rettigheder og pligter i den. Men da interessentskabsaftalen også skal sendes ud af huset til SKAT eller til banken, så foretrækker mange at beskrive de helt interne og fortrolige forhold i et særligt dokument.

753

Aftaler for ApS'er der kræver særlig form

Aftaler er ikke alene beregnet til at forebygge konflikter eller være et effektivt styringsværktøj. Aftaler er også vigtig juridisk dokumentation over for tredjemand, for eksempel over for SKAT, når det drejer sig om penge og andre værdier. Her gælder endda nogle krav til måden, aftalerne indgås på. Vær opmærksom på, at aftaler i nogle sammenhænge er ugyldige, hvis de ikke er skriftlige.

Det gælder for eksempel aftaler, som ejeren eller ejerne af et ApS indgår ved selskabets stiftelse eller senere. Aftaler om værdier på mere end 50.000 kroner anses ikke for gyldige, medmindre de anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Uanmeldte aftaler vil ikke engang blive taget i betragtning under en eventuel retssag. Blandt aftaler, der skal være skriftlige for at være gyldige mellem ejerne og et ApS, kan nævnes:

  • Stiftelsesaftaler
  • Licensaftaler
  • Leje- og leasingaftaler
  • Direktør- og funktionærkontrakter
  • Låneaftaler og gældsbreve
  • Købekontrakter og andre retshandler
754

Aftaler skal revideres

Ingen aftaler bør være evigt gyldige - hverken blandt ejerne af et selskab eller mellem virksomheden og dens forretningsforbindelser. Hvis praksis afviger fra aftalen - tilmed over meget lang tid - kan I risikere at blive fanget på det forkerte ben, hvis det skulle komme til en konflikt. Så vil domstolene nemlig kun forholde sig til det skriftlige aftalegrundlag.

Aftaler bør revideres i takt med virksomhedens eller selskabets udvikling, når vilkårene eller praksis ændrer sig.

Derfor egne salgs- og leveringsbetingelser

Hvorfor bruge ressourcer på at nedskrive virksomhedens eget sæt af salgs- og leveringsbetingelser, når vi både har købeloven, aftaleloven - ja, endda en FN-konvention om internationale køb - at falde tilbage på?

Fordi det individuelle sæt salgs- og leveringsbetingelser giver dig og virksomheden anledning til at fastlægge nogle principper for jeres måde at handle og fordele ansvaret på, og fordi I på forhånd kan forberede jer på, hvordan I vil håndtere konflikter.

Agenturaftaler og aftaler om eneforhandling

Hvis jeres virksomhed lever af at formidle eller forhandle andres produkter eller tjenesteydelser, er et klart, skriftligt aftalegrundlag med jeres leverandører af særlig betydning. Aftalegrundlaget er især afgørende, hvis der opstår konflikter under samarbejdet.

Agentur

Som agent køber og sælger man varer på vegne af andre og binder ikke egne midler i et lager. For denne indsats modtager man provision. Inden for EU og de europæiske lande, vi samarbejder mest med, er reglerne for agenturaftaler meget ens.

Agenturaftalen tjener først og fremmest til at beskrive parternes ret og pligt og skal være en tryg ramme om ophøret af samarbejdet.

Eneforhandling

Som eneforhandler køber og sælger du varer eller tjenesteydelser i eget navn og for egen risiko. I modsætning til agenturaftaler er der ingen særlig lovregulering af eneforhandlingsaftaler. Her er det særlig vigtigt ikke alene at indgå skriftlige aftaler, men også at gemme korrespondance og anden skriftlig kommunikation. Det kan bruges i tilfælde af en tvist til at fortolke aftalegrundlaget.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.