Hvad kan vi hjælpe med?

Effektiviserer din virksomhed: Gode råd og strategier

774

Få styr på din indkøbsstrategi og dit lagersystem. Det er også vigtigt, at du lægger en strategi for din produktion, så du er i stand til at levere og du kan holde produktionsomkostningerne nede. Når du ansætter medarbejdere, skal du være opmærksom på de love og regler, du skal overholde, f.eks. også hvis din ægtefælle skal arbejde i din virksomhed.

775

Indkøbsstrategi og leverandørliste

Lav en indkøbsstrategi, hvor du stiller krav til dine leverandører med hensyn til pris, levering og kvalitet. Find ud af, hvad konsekvenserne er for dit produkt, hvis du skal skifte leverandør.

Find ud af, om du har behov for at indgå kontrakter med leverandører inden samhandel.

Fastlæg om virksomheden har den fornødne ekspertise ved import, eller om ekspertisen skal købes hos tredjemand.

Kontroller at lagersystemet gør det muligt at identificere usælgelige varer hurtigt og nemt. Tjek at der er forbindelse mellem lager- og indkøbssystem, så der kan foretages automatisk genbestilling af varer ved lav beholdning.

776

Strategi for din produktion

Planlæg din produktion, så du fremstiller den rigtige vare i den rigtige kvalitet til den aftalte tid ved at bruge færrest mulige ressourcer.

Beskriv, hvordan du sikrer dig, at du har styr på kvaliteten af dit produkt, og at du kan ramme samme kvalitet hver gang.

Hvordan sikrer du dig, at salg og produktion bliver koordineret, så der kun bliver fremstillet efterspurgte og salgbare varer?

777

Find medarbejdere

Kan du ikke stå for alt arbejdet i din nystartede virksomhed, må du ud og finde medarbejdere. Når du ansætter medarbejdere, er der en lang række love og regler, du skal overholde.

778

Ansættelse af ægtefælle

En medarbejdende ægtefælle anses ikke som ansat i virksomheden, og en medarbejdende ægtefælle medfører derfor ikke i sig selv pligt til, at du skal registrere dig som arbejdsgiver.

I stedet for at bruge de skattemæssige regler om medarbejdende ægtefælle kan du vælge at indgå en lønaftale. Så anses den ægtefælle, der medregner indkomsten vedrørende den selvstændige erhvervsvirksomhed som arbejdsgiver, og den deltagende ægtefælle som lønmodtager.

Det betyder, at der skal trækkes og indbetales AM-bidrag og A-skat af den løn, der udbetales til "lønmodtagerægtefællen", ligesom "arbejdsgiverægtefællen" skal indberette lønnen på oplysnings¬sedlen.

Det er en betingelse for at godkende lønaftalen, at der er tale om et reelt arbejdsforhold, hvor løn¬nen står i forhold til ægtefællens arbejdsindsats. Det vil sige, at en fremmed arbejdsgiver ville give samme løn for det samme arbejde.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.