Hvad kan vi hjælpe med?

Ansættelse og administration - gode råd om ansættelsesforhold og lønadministration

843

Medarbejdere medfører administration. Du kan blive klogere på ansættelsesforhold, dine forpligtelser som arbejdsgiver og hvordan du kan administrere lønnen lettest muligt, f.eks ved at outsource.

844

Når du ansætter personale

Du forpligter dig skattemæssigt, når du ansætter personale. Du skal indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, ligesom du som arbejdsgiver skal betale et mindre beløb i sociale bidrag. Der kan også være andre forpligtelser i ansættelsesaftalen.

Du skal vurdere, om en medarbejder er ansat eller honorarmodtager (selvstændig med opgaver i din virksomhed). Myndighederne kan omkvalificere din vurdering.

I de fleste tilfælde er der ikke tvivl. Hvis medarbejderen møder hver morgen hos dig, udfører arbejde på din instruks og får løn hver måned ifølge en ansættelseskontrakt, er han lønmodtager med A-indkomst hos dig.

Hvis der derimod er tale om kortere aftalte jobs (projekter), hvis medarbejderen sender dig en faktura for arbejdet og i øvrigt har andre opgavestillere (altså ikke arbejder fuld tid hos dig), er han eller hun honorarmodtager. Din betaling er B-indkomst for ham eller hende.

Dine forpligtelser mht. skat, arbejdsmarkedsbidrag og oplysningspligt er forskellige, alt efter om der er tale om A- eller B-indkomst.

Du skal være opmærksom på, at du som arbejdsgiver for en A-indkomstmodtager hæfter solida­risk for A-skatten.

Hvis du f.eks. har vurderet ansættelsesforholdet til B-indkomst (og ikke har indeholdt skat), og skattemyndighederne ændrer det til A-indkomst, hæfter du sammen med medarbejderen for skatten. Myndighederne vælger som regel at gå til den person, hvor beløbet med størst sikker­hed kan inddrives. Hvis det sker hos dig som arbejdsgiver, kan du naturligvis søge beløbet betalt fra medarbejderen via et civilt søgsmål.

Ud over almindelig lønudbetaling, er der mange andre muligheder for at lønne medarbejderen, nemlig

  • Skattepligtige personalegoder
  • Skattefrie personalegoder
  • Aktieaflønning m.v.
  • Bruttolønstræk (en kombination af de to første)
  • Skattefrie ydelser, f.eks. kørselsgodtgørelse
  • Pensionsordninger

Kravene til registrering, dokumentation og indberetning er forskellige, alt efter hvilke afløn­ningsformer I bliver enige om.

845

Ansættelseskontrakter

Ifølge Lov om ansættelsesbeviser skal du udarbejde en ansættelseskontrakt, hvis medarbejderen skal arbejde hos dig i mere end en måned, og hvis medarbejderens arbejdstid gennemsnitligt overstiger 8 timer om ugen.

Der er forskel på, om du ansætter en funktionær eller en ikke-funktionær.

For at du kan være sikker på at anvende en korrekt ansættelseskontrakt, bør du benytte en standardkontrakt, som du bl.a. kan få via din arbejdsgiverforening.

846

Personale- og lønadministration

Personale

Der er mange administrative opgaver, når du har ansatte, og du skal indberette og afregne til myndighederne.

Du skal også tage hensyn til krav i diverse love, blandt andet:

Klik på et link for at læse mere på det offentliges retsinformation.

Løn

Mange af de opgaver, der er i forbindelse med lønbehandling og udbetaling af løn, kan du med fordel få løst via et lønbureau.

Du kan læse mere om indberetninger og afregninger hos SKAT:

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.