Hvad kan vi hjælpe med?

Beskyt din forretning og dine ideer

821

Det er en god ide at beskytte din forretning og dine ideer - de kan være mange penge værd. Penge som du har krav på. Du skal derfor sætte dig grundigt ind i dine immaterielle rettigheder, og du skal sikre dig retten til dit navn og dit domænenavn. Bliv klogere på patent, brugsmodelret, varemærker, designret og ophavsret.

822

Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder giver indehaveren eneret til at udnytte sin frembringelse kommercielt. Frembringelsen kan være en opfindelse af teknisk eller industriel karakter, et computerprogram, et design, en brugsgenstand, et kunstnerisk værk (musik, maleri, teaterstykke m.m.). De immaterielle rettigheder er en form for ejendomsret, som gælder selve "ideen" eller "konstruktionen" bag frembringelsen - ikke bare frembringelsen selv. Hvis du eksempelvis har opfundet en ny maskine og får produceret 500 eksemplarer, dækker dine immaterielle rettigheder ikke alene de 500 maskiner, men alle maskiner der produceres med udgangspunkt i din opfindelse.

Det er arten og anvendeligheden af din opfindelse, der afgør, hvilken form for beskyttelse, du kan opnå - hvilke rettigheder du har. Her kan du læse om de forskellige muligheder.

  • Patent - en lovreguleret, tidsbestemt eneret til kommerciel udnyttelse af den opfindelse patentet gælder for. Opfindelsen skal kunne anvendes industrielt, have "opfindelsesværdi" og være ny - ikke bare i Danmark, men i hele verden.
  • Brugsmodelret - kaldes også "det lille patent". Er hurtigere og billigere at opnå end patentet og stiller ikke lige så høje kvalitative krav til opfindelsen - selvom der stadig stilles krav om, at opfindelsen skal være ny og adskille sig markant fra andre, eksisterende opfindelser.
  • Varemærke - alle de ord, tegn og logoer der er med til karakterisere en virksomhed. Også emballage og lyd, der er tæt knyttet til virksomheden, kan opnå beskyttelse.
  • Designret - en lovreguleret, tidsbestemt eneret til kommerciel udnyttelse af et bestemt design, dvs. form og udseende.
  • Ophavsret - retten til et musikalsk eller andet kunstnerisk værk, herunder også computerprogrammer/software.

Læs mere om immaterielle rettigheder

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.