Hvad kan vi hjælpe med?

Moms - overblik over fradragsregler

812

Momsreglerne kan virke som en jungle, men her får du det store overblik over, hvad du kan få momsfradrag for, salgs- og købsmoms samt fristerne for indberetning af moms.

813

Hvad kan jeg få momsfradrag for?

Hvis du køber varer og ydelser, som du bruger til både momspligtige formål og momsfrie formål i din virksomhed, beregnes momsfradraget efter nogle særlige regler (delvis fradragsret for købsmoms). Du kan læse mere om disse regler i SKATs vejledning "Moms - fakturering, regnskab m.v."

Det er ikke alle varer/ydelser, du har fuldt momsfradrag for. I afsnittet "Hvor meget moms kan jeg fradrage af forskellige udgifter?" finder du fradragsreglerne for en række dagligdags udgifter, som ofte giver anledning til tvivl

814

Dét får jeg momsfradrag for

Du får f.eks. momsfradrag for:
 • Varer du køber til videresalg eller udlejning
 • Ydelser og varer du bruger i forbindelse med dine momspligtige ydelser
 • Materialer til fremstilling af varer
 • Emballage, f.eks. plastic, sække og kasser
 • Varetransport, f.eks. fragt
 • Køb og udgifter til reparation og vedligeholdelse af driftsmidler, f.eks. maskiner, værktøj, inventar i fabrik, butik eller kontor
 • Opførelse og udgifter til reparation og vedligeholdelse af bygninger og anden fast ejendom til brug for virksomheden
 • Annoncer
 • Arbejdstøj og uniformer der tilhører virksomheden, og som personalet bruger under arbejdet
 • Mobiltelefon, når telefonen kan anses for et driftsmiddel, der vedrører virksomhedens salg af varer og momspligtige ydelser
 • Fastnettelefon
 • Blade, fagblade, faglitteratur, personale- og kundeblade, herunder tidsskrifter. Ugeblade og tidsskrifter der lægges frem i virksomheden som led i kundeservice
 • Blomster til udsmykning af f.eks. restauranter og frisørsaloner
 • Brandslukningsudstyr
 • Brændsel, el, gas og vand til virksomheden
 • Håndbøger, der indeholder tekniske/faglige redegørelser samt en omtale af virksomhedens produkter
 • Reklameartikler og reklametryksager
 • Rengøring
 • Sikkerhedsudstyr
 • Tryksager og kontorartikler
 • For hvidpladebiler: Øresundsbroen, men ikke Storebæltsbroen
 • For gulpladebiler: Begge broer

Du kan desuden fradrage momsen af udgifter til etablering af din virksomhed. Det kan f.eks. være udgifter til advokat, revisor, markedsundersøgelser, udstyr, telefon, reklame osv. - forudsat, at du er momsregistreret på det tidspunkt, du køber varerne/bruger ydelserne.

Du kan også fradrage momsen af håndværkerudgifter, som vedrører bygninger eller lokaler, du bruger i din momspligtige virksomhed. Det gælder såvel egne som lejede bygninger/lokaler. Hvis du lejer lokaler til virksomhedens brug, og udlejer opkræver moms af huslejen, har du lov til at fradrage momsen af huslejen. Hvis der ikke er moms på huslejefakturaen, betyder det, at udlejer ikke er momsregistreret.

Du har delvist fradrag for udgifter, der vedrører både dit privatforbrug og din virksomhed. Hvis du bruger dit indkøb til både momspligtige og private formål, kan du medregne den andel af købsmomsen, som efter dit bedste skøn vedrører din momspligtige virksomhed. Det gælder eksempelvis indkøb af brændsel, el, gas, vand og telefon.

Når SKAT vurderer, om den skønsmæssige fordeling af momsen på virksomheden og på privatforbruget er rimelig, lægger man normalt den fordeling til grund, som kan godkendes ved skatteberegningen.

815

Dét får jeg ikke momsfradrag for

Du kan ikke trække momsen fra i disse tilfælde:

 • Udgifter der kun vedrører dig som privatperson (privatforbrug) - f.eks. varer du forbruger privat, eller lokaler du benytter som bolig
 • Fast ejendom - køber du en fast ejendom til virksomhedens brug, betaler du ikke moms af købet. Derfor kan du heller ikke fratrække moms. Hvis der er moms på huslejen, fordi udlejer er frivilligt momsregistreret, kan du fratrække momsen. Du kan læse mere om frivillig momsregistrering i SKATs vejledning "Moms ved frivillig registrering af fast ejendom"
 • Driftsmidler du har købt privat, og som du ved opstart/etablering skyder ind i din virksomhed
 • Bemærk: driftsmidler du har købt MAKSIMUM 6 måneder, inden stiftelse kan tages ind i regnskabet på stiftelsesdato forudsat du ikke inden har faktureret noget uden moms, og de ikke er anvendt privat, men udelukkende købt for at stifte virksomheden. Bemærk at de 6 måneder er absolut maks og jo tættere jo mere sikkert

Hvis du har købt varer til brug i din virksomhed og senere bruger (udtager) de pågældende varer m.v. til private formål, skal du betale moms af dem (af indkøbs- eller fremstillingsprisen). Det gælder f.eks.:
Varer og ydelser du udtager til privat brug

 • Varer og ydelser du udtager til personalets private brug eller til repræsentation, gaver o.l.
 • Varer og ydelser som du bruger til formål, som ikke vedrører dit momspligtige salg m.v.
 • Hvis forbruget ikke fremgår af regnskabet, vil SKAT bruge et standardbeløb eller et skøn til at beregne momsen
816

Undgå ekstra moms ved at tjekke leverandørers momsregistreringer

Virksomheder kan spare penge på at have orden i deres leverandørers momsregistreringer. For at kunne trække hele købsmomsen fra har virksomheder pligt til at undersøge, om deres leverandører er momsregistrerede. Er leverandører ikke momsregistreret, kan virksomheden risikere at skulle betale ekstra moms.

En virksomhed skal kunne dokumentere sin fradragsret for købsmomsen, når virksomheden modtager varer og ydelser fra en leverandør, der skal betale afgifter. Virksomheden, som modtager varer og ydelser, udsteder i den forbindelse et afregningsbilag til leverandøren. Er bilaget udstedt, uden leverandøren er momsregistreret, dokumenterer det ikke, at virksomheden har ret til at trække momsen fra.

Det kan betyde, at virksomheden risikerer at skulle betale ekstra moms. Et afregningsbilag kan kun blive udstedt, hvis begge parter er momsregistrerede. Udstederen af et afregningsbilag skal derfor sikre sig, at leverandøren er momsregistreret.

817

Salgsmoms

Du skal lægge 25 % moms (salgsmoms) oven i prisen på stort set alle varer og ydelser, du sælger her i landet.

Hvis du for eksempel tager 1.000 kr. ekskl. moms for at skifte en rude hos din kunde, så skal kunden betale 1.250 kr. inkl. moms:

Ydelse (eller vare): 1.000 kr.
+ 25 % moms: 250 kr.
Kundens pris: 1.250 kr.

De 250 kr. skal du så senere indbetale til SKAT.

Når du sælger varer og ydelser, skal salgsprisen derfor være inkl. 25 % moms. Salgsmomsen er med andre ord den moms, du opkræver hos kunden, når du sælger varer og ydelser.

818

Købsmoms

På så godt som alle varer og ydelser, som du køber hos dine leverandører, betaler du 25 % moms (købsmoms). Når du er momsregistreret, får du fradrag for købsmomsen, og derved kommer du kun til at betale moms af forskellen mellem dit salg og dit køb (merværdien).

I eksemplet kan du se, at den nettomoms, du betaler, svarer til 25 % af din fortjeneste - altså til forskellen mellem din salgsmoms og din købsmoms, dvs. 7.500 kr.

For at finde ud af, hvilket beløb du skal indbetale til SKAT, trækker du købsmomsen fra salgsmomsen. Du skal altså trække de 17.500 kr., som du selv har lagt ud ved købet af varer/ydelser, fra de 25.000 kr., som du lagde oven i prisen.

De 7.500 kr., som er forskellen (nettomoms eller momstilsvaret), indbetaler du til SKAT via den tilsendte momsangivelse eller via indberetning til SKATs TastSelv Erhverv.

Eksempel

Du sælger varer/ydelser for 100.000 kr. + salgsmoms 25.000 kr.
Du har købt varer/ydelser for 70.000 kr. + købsmoms 17.500 kr.
Din fortjeneste er 30.000 kr., heraf skal du betale 25 % moms (7.500 kr.)

819

Hvornår skal jeg betale moms til SKAT?

Hvornår du skal betale moms, afhænger af, hvor meget du sælger for i årets løb. De fleste nye virksomheder skal betale moms hvert kvartal.

SKAT ændrer automatisk afregningsperioden ultimo hvert år, hvis din omsætning ændrer sig. Hvis den f.eks. stiger til over 15 mio. kr., vil du skulle afregne moms én gang om måneden. En ændring vil i givet fald ske med virkning for det følgende år.

Fristerne for at angive og betale moms fremgår af følgende skema:

Moms
Periode
Angivelses- og
betalingsfrist
Bemærkninger
Små virksomheder
Halvåret
1. marts og 1. september Omsætning under 1 mio. kr. om året. 

Mellemstore og nyregistrerede virksomheder

Kvartalet
1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb
(for april kvartal dog først den 17. august)
Omsætning mellem 1 mio. og 15 mio. kr. om året.

Store virksomheder

Måneden
25 dage efter månedens udløb (juni måned dog først 17. august) Omsætning over 15 mio. kr.
Importmoms
Medtages i momsangivelsen
 
 

Indberet moms m.v. via SKATs hjemmeside

Det er nemt og hurtigt at indberette og betale til SKAT via internet. På SKATs hjemmeside kan du tilmelde dig TastSelv Erhverv, hvorefter du bl.a. kan indberette:

 • Moms
 • Listeoplysninger (salg til virksomheder i andre EU-lande)
 • Lønsumsafgift
 • Punkt- og miljøafgifter
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.