Hvad kan vi hjælpe med?

Tryghed ved overgang til selvstændigt erhverv

32

Det kræver ikke nødvendigvis nerver af stål at kaste sig ud i et iværksættereventyr. Du har forskellige muligheder for at sikre dig, så overgangen til selvstændig bliver så tryg som mulig.

33

Opstart på deltid

Hvis du ikke vil tage det store skridt med det samme, kan du tage det lille. Du kan starte virksomhed ved siden af dit lønmodtagerjob eller starte op med supplerende dagpenge, hvis du er ledig.

Der kan være mange gode grunde til, at du ikke med det samme siger jobbet op og bliver virksomhedsejer på fuld tid. Måske kan du ikke få den nødvendige finansiering, eller måske egner din virksomhed sig godt til en stille og rolig opstart.

35

Virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du som ledig har lyst til at starte selvstændig virksomhed, men er usikker på, om din ide er bæredygtig, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge, samtidig med du driver en mindre virksomhed. Arbejder du f.eks. 15 timer med virksomheden en uge, får du dagpenge for 22 timer.

Hvis din a-kasse kan godkende din virksomhed som bibeskæftigelse, kan du få supplerende dagpenge i maksimalt 78 uger, samtidig med du driver virksomheden.

Perioden på 78 uger er forhåbentlig lang nok til at give dig et klart indtryk af, om der er basis for at fortsætte som iværksætter. Med supplerende dagpenge er du sikret et indtægtsgrundlag i opstartsperioden.

Kan jeg starte op med supplerende dagpenge?

Det er din a-kasse, der skal godkende, at du kan drive virksomheden, samtidig med du får supplerende dagpenge. Derfor skal du beskrive, hvordan det er muligt at drive virksomheden uden for normal arbejdstid. Det vil som hovedregel sige før kl. 7.00 og efter kl. 17.00 eller i weekenderne. Du må gerne arbejde i dagtimerne, men du skal kunne flytte arbejdsopgaverne til et andet tidsrum. F.eks. hvis du får tilbudt arbejde gennem Jobcentret, eller hvis du bliver indkaldt til møde i a-kassen eller på Jobcentret.

Virksomheden skal have en sådan karakter, at det med dags varsel vil være muligt at flytte arbejdstid og arbejdsopgaver. Der kan derfor ikke gives tilladelse til bibeskæftigelse, hvis arbejdet er baseret på, at det skal udføres på bestemte tidspunkter. Denne betingelse skyldes, at man fortsat skal være til rådighed for arbejdsmarkedet for at få udbetalt dagpenge.

Hvor længe kan jeg få supplerende dagpenge?

Du kan maksimalt få supplerende dagpenge ved virksomhed som bibeskæftigelse i 78 uger. Perioden udløber dog altid ved den almindelige dagpengerets udløb. Du kan til enhver tid ophøre med din bibeskæftigelse og vende tilbage til din almindelige dagpengeret.

Der gælder særlige regler for mindre landbrug, fritidsfiskeri, biavl, udlejning af ejendomme, drift af fredskov og drift af egen vindmølle. Disse virksomhedsformer er i visse tilfælde helt undtaget fra dagpengebegrænsningen på 78 uger.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du vil i gang med en selvstændig bibeskæftigelse, er det vigtigt, at du ansøger, inden opstarten af din virksomhed.

Ansøgningsmaterialet kan du få ved henvendelse til din a-kasse.
 
Hvordan får jeg de supplerende dagpenge?

Du skal skrive arbejdstimerne på dit dagpengekort. Der skal modregnes én times dagpenge for hver arbejdstime, du har i virksomheden. Hvis du eksempelvis får udbetalt dagpenge med højeste sats, vil du blive modregnet 92,30 kr. for hver arbejdstime i virksomheden, uanset din indtjening i virksomheden.

36

Vælg den rigtige a-kasse

 

Du kan frit vælge, hvilken a-kasse du vil være medlem af. Vær dog opmærksom på, at enkelte a-kasser kun optager visse faggrupper.

Der er forskel på, om en a-kasse optager lønmodtagere, selvstændige eller begge dele. Så selvom du har været medlem af den samme a-kasse i mange år som lønmodtager, er det ikke sikkert, at det er den rigtige for dig, når du starter virksomhed.

Ase er en a-kasse for både selvstændige og lønmodtagere, men vi har beskæftiget os indgående med dagpenge for selvstændige siden 1976. Ase har således meget specialiserede medarbejdere og jurister, der kender den komplicerede lovgivning til fingerspidserne.

Ase er mere end blot en a-kasse for 74.000 selvstændige. Det er også din mulighed for at få individuel juridisk rådgivning om, hvordan du bedst driver din virksomhed. Læs mere om Ase her.

Husk, at din anciennitet følger med dig over i din nye a-kasse – uanset hvilken a-kasse du vælger. Du starter altså ikke forfra med at oparbejde og opspare ret til dagpenge m.m.

37

Forsikring

Ud over arbejdsløshedsforsikring er der andre forsikringer, der kan være relevante eller nødvendige for dig som selvstændig – fx en forsikring mod sygdom, som Statens Administration tager sig af.

Du bør for god ordens skyld kontakte dit forsikringsselskab for at sikre dig, at du har forsikret din virksomhed korrekt.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.