Hvad kan vi hjælpe med?

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg i en periode ikke har indtjening i min virksomhed?

Du kan som udgangspunkt ikke få dagpenge, hvis din virksomhed har nedgangstider eller er ramt af midlertidigt driftsstop.

Der er dog undtagelser, fx hvis driftsstoppet skyldes helt ekstraordinære, upåregnelige situationer som fx isvinter, orkan eller brand.

Hvis vi vurderer dit driftsstop til at være af helt ekstraordinær karakter, kan du få dagpenge i op til 13 uger. Vi kan dog kun udbetale dagpenge, så længe din virksomhed er ramt af driftsstoppet.