Hvad kan vi hjælpe med?

Ikke lovpligtige forsikringer for virksomheden

Her er en lille beskrivelse af de væsentligste forsikringer du kan tegne:


Bygningsforsikring

En typisk basis bygningsforsikring indeholder dækning for skader som følge af brand, storm, vand, påkørsel, samt indbrudstyveri. Der kan yderlige tegnes dækning mod rørskader, insekt- og svampeskader, brud på glas og sanitet samt brud på stikledninger.
Hvis bank eller kreditforening har pant i din ejendom, er det obligatorisk at tegne en bygningsforsikring der indeholder minimum dækning mod brand.


Løsøreforsikring

Løsøre er i forsikringsmæssig forstand alle de genstande der indgår i virksomheden, som fx kontorinventar, it-udstyr, råvare, varelager, varekollektioner, materialer, værktøj, maskiner m.m. Hvis du bor til leje, og du har indrettet lokalerne selv vil denne indretning også kunne forsikres på din løsøreforsikring.
Som basis dækker en løsøreforsikring skader som følge af brand, tyveri og vand. Herudover er der tillægsdækninger, så som glasdækning og hærværksdækning, samt et stort udbud af dækninger målrettet specifikke brancher som fx stilladsdækning til mureren og markise/baldakindækning til butikken eller frisøren.


Driftstabsforsikring

Driftstabsforsikring tegnes ofte i forbindelse med løsøreforsikringen. Hvis din virksomhed brænder, eller bliver oversvømmet, erstatter løsøreforsikringen værdien af de ting der er gået til så du kan genanskaffe dem. Men hvis du må holde lukket i kortere eller længere tid som følge af hændelsen, så mangler du din indtjening for den periode. En driftstabsforsikring erstattet dit manglende dækningsbidrag som følge af en skade der er dækket på din løsøre- eller bygningsforsikring.
Erhvervsansvar

Ifølge dansk lov, er man erstatningsansvarlig for skader man påfører andre mennesker eller deres ting. Som privatpersoner er du ansvarsforsikret over din indboforsikringer, men i det øjeblik du optræder i erhvervsøjemed har du brug for en erhvervsansvarsforsikring.
 

Der er to typer af ansvarsforsikring indenfor Erhverv:

1) Erhvervsansvarsforsikring, der dækker skader, du forvolder i forbindelse med du udøver dit erhverv. Hvis du f.eks. kommer til at ødelægge noget ude hos en kunde, lægge din mappe på kundens briller, vælte en dyr vase eller hælde kaffe på det fine lyse gulvtæppe, eller kunden er på besøg hos dig, falder i en løs ledning og kommer til skade.
Der findes en del tillægsforsikringer til Erhvervsansvarsforsikringen, alt efter hvilken branche du arbejder indenfor. Tal med dit forsikringsselskab om dit behov.

2) Professionel ansvarsforsikring, der dækker skader, du forvolder som en direkte følge af dit arbejde. Revisorer og advokater er eksempelvis forpligtede til at have en forsikring, som dækker kunders tab, hvis deres rådgivning fører til tab eller problemer for klienten, men også andre faggrupper kan pådrage sig et erstatningsansvar. Spørg din brancheforening eller dit forsikringsselskab om du har brug for en professionel ansvarsforsikring.


Produktansvar

Hvis du fremstiller og/eller forhandler produkter bør du tegne en produktansvarsforsikring. Denne forsikring dækker hvis der er en defekt i produktet, som medfører en skade på personer eller ting efter du har solgt/leveret produktet.
Det kan være alt lige fra en restaurant der serverer noget mad der give maveforgiftning til et lille byggemarked der har solgt en stige hvor trinnet knækker under kunden.
Selvom du ikke har fremstillet produktet, kan kunden alligevel kræve erstatning af dig blot du har solgt det.


Retshjælp

Hvis du i forbindelse med udøvelse af dit erhverv bliver part i en tvist der skal afgøres af en domstol, eller en voldgift kan denne forsikring hjælpe med at betale omkostningerne ved at føre sagen.
Det kan være at du har behov for at stævne, eller selv bliver stævnet af, en kunde eller leverandør, en ansat, en udlejer eller en offentlig myndighed.


Transportforsikring

En transportforsikring kan være flere ting, alt lige fra en dækning af håndværkerens værktøj eller tøj grossistens kollektionsprøver i varebilen, til tab af varer i forbindelse med import og eksport. Tal med dit forsikringsselskab om du har brug for transportforsikring.


Kaskodækning af IT og andet elektronisk udstyr, produktionsmaskiner m.m.

Det er muligt at tegne kaskoforsikring for dit udstyr, hvad enten vi taler om bærbare PC’ere, måleinstrumenter eller produktionsmaskiner. Kaskodækning er et godt supplement til brand, tyveri og vandskadedækning, da dit ustyr let kan rammes af kortslutning og andre former for havari som kun en kaskoforsikring dækker.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.