Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvad er en funktionær?

Hvorvidt man er funktionær eller ej efter dansk ret, afhænger af om man opfylder kravene i Funktionærloven § 1.

Dels skal man:

  • være beskæftiget gennemsnitligt i mere end 8 timer pr. uge, og dels
  • skal have opgaver, der kan rubriceres under en eller flere af følgende opgavetyper:
    1. Køb eller salg som handels- og kontormedhjælper eller dermed ligestillet lagerekspedition.
    2. Teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig eller fabriksmæssig karakter og andet arbejde, der kan sidestilles hermed.
    3. Overvejende opgaver som anført under 1 og 2 (og mindst i 8 timer om ugen).
    4. Hele tiden eller som den væsentligste del af dine arbejdsopgaver på arbejdsgiverens vegne, leder og fordeler arbejdet og fører tilsyn med andre, dog skal du selv til stadighed stå under andres instruks.

Dernæst er det vigtigt at fremhæve, at man skal stå i tjenesteforhold til virksomheden, idet man ellers - uanset om alle andre krav er opfyldt - ikke kan anses som funktionær.

Sidst opdateret: 10-02-2020

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her