Hvad kan vi hjælpe med?

Due diligence - systematisk analyse af virksomhed

En systematisk due diligenceundersøgelse laves oftest af ledelsen i den købende virksomhed og sikrer, at ledelsen ikke senere kommer ud for ubehagelige overraskelser i den købte virksomhed. Derudover giver due diligenceundersøgelsen køber ny viden om virksomheden og dens muligheder.

En due diligence-undersøgelses omfang bliver tilrettelagt fra sag til sag efter ønsker og behov. Forhold som ofte undersøges er imidlertid: Virksomhedens historiske og nuværende resultater, budgetter og estimater, pengestrømme, markeder, produkter, kunder, konkurrencemæssig position, skatteforhold, personaleforhold, miljøforhold samt regnskabs- og informationssystemer.

Det er vanskeligt og ressourcekrævende at gennemføre en grundig due diligenceundersøgelse, og de fleste virksomheder har derfor behov for assistance i større eller mindre omfang i due diligenceperioden. 

Se også værktøjet: 

TEMA: Mangel på arbejdskraft
Generationsskifte