Hvad kan vi hjælpe med?

Barsel - regler om orlov for selvstændige

Forældre kan dele barsel

Højesteret fastslår, at forældre kan splitte deres barsels- og forældreorlov op mellem sig. Retten har givet en familie medhold i, at faderen har ret til at tage forældreorlov mandag og tirsdag, mens barnets mor tager orlov onsdag, torsdag og fredag. De nye regler kan være til gene for arbejdsgiverne.

Dommen betyder, at forældre, der vælger at deles om forældreorloven, kommer til at arbejde på deltid i en periode. Ifølge loven har begge forældre ved fødsel og adoption ret til fravær fra arbejdet i 32 uger. Forældrene har desuden ret til at fordele deres orlov på flere usammenhængende perioder uden samtykke fra arbejdsgiveren.

Muligheden for at medarbejdere deler forældreorloven, så de er væk fra deres arbejde ad flere omgange i stedet for en enkelt periode, kan blive til gene for arbejdsgiverne. De nye regler kan f.eks. betyde, at det bliver svært for arbejdsgiveren at finde vikarer, der har lyst til at arbejde to eller tre dage om ugen i stedet for på fuld tid.

Højesteret gør opmærksom på, at dommen ikke tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der kan vælges fravær i en kortere periode, eller om forældre kan vælge at holde orlov en dag om ugen i en periode.  

Ny lovbestemt barselsfond

Den nye lovbestemte barselsfond - Barsel.dk - trådte i kraft den 1. oktober 2006. Hvis du er privat arbejdsgiver betyder det, at du har bidragspligt til Barsel.dk for alle medarbejdere, der ikke er omfattet af en decentral barselsordning som f.eks. DA-Barsel, Industriens og Emballageindustriens Barselsfond, Danske Malermestres Barselsfond, TEKNIQ Installatørernes Organisations barselsfond.

Er din virksomhed 100 % omfattet af Barsel.dk - hvilket også omfatter medlemmer af DS Håndværk og Industri, der tidligere havde deres egen barselsudligningsordning - vil der ske en automatisk beregning og efterfølgende opkrævning af bidraget baseret på foregående kvartals ATP-indbetaling. Indbetalingstidspunktet for bidrag til Barsel.dk følger indbetalingstidspunktet for ATP.

Nogle leverandører af lønløsninger vil kunne tilbyde at administrere indbetalingen til Barsel.dk for dig.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.