Hvad kan vi hjælpe med?

Er din virksomhed sikret ved skilsmisse?

Af Morten Einshøj Petersen

Mange virksomhedsejere har ikke taget stilling til, hvad der skal ske med virksomheden i tilfælde af skilsmisse. I værste fald kan konsekvensen blive, at der skal skaffes så mange kontanter, at virksomhedens fortsatte eksistens kan blive truet. En simpel løsning på problemet kan være at oprette en ægtepagt. Det vigtigste er at tage stilling.

Faktaboks:

  • Opret en ægtepagt og undgå at din virksomheds eksistens bliver truet i tilfælde af en ejers skilsmisse.
  • Alt for mange har ikke taget stilling. Det er et problem, fordi konsekvensen kan være store.
  • Oprettelse af ægtepagt kræver enighed. Tag derfor stilling i god tid.
  • Hvis virksomheden ejes af flere ejere, bør der ofte stilles krav om ægtepagt.

Hvis du er gift, er udgangspunktet, at alle dine aktiver, inkl. din virksomhed, indgår i formuefællesskabet mellem dig og din ægtefælle. Det betyder, at hvis I på et tidspunkt skal skilles, så skal jeres fælles formue deles ligeligt imellem jer med halvdelen til hver. Værdien af din virksomhed indgår dermed i delingen, og dette gælder uanset, om du eventuelt har bragt mere ind i ægteskabet, end din ægtefælle har.

I praksis kan denne ligedeling komme til at betyde, at du er nødt til at skaffe flere kontanter, end du som udgangspunkt er i besiddelse af. Det skyldes, at afregningen imellem jer i forbindelse med delingen sker kontant. Du kan derfor være tvunget til at afhænde eller belåne aktiver udelukkende for at betale din ægtefælle. Hvis værdien af virksomheden er stor, kan det i værste fald betyde, at der skal skaffes så mange kontanter, at virksomheden ikke kan drives videre.

Løsningen på dette problem kan være, at du og din ægtefælle i fællesskab opretter en ægtepagt. I en ægtepagt kan ægtefællerne tage stilling til, hvem der skal have hvad i tilfælde af en skilsmisse.

Det kan fx aftales, at hele virksomheden skal tilfalde dig. Det kan også aftales, at virksomhedens værdi skal opgøres til ”indre værdi”, hvilket vil sige uden inddragelse af goodwill. Det kan ofte være hensigtsmæssigt, fordi goodwill i et vist omfang afspejler virksomhedens endnu ikke realiserede indtægter.

Det nærmere indhold af ægtepagten afhænger helt af de konkrete omstændigheder. Det samme gør sig gældende i forhold til valget om, hvorvidt der skal være tale om fuldstændigt særeje eller om kombinationssæreje. Dette bør man søge rådgivning omkring.  

Oprettelse af ægtepagt kræver enighed mellem parterne, og derfor er det vigtigt, at du tager snakken med din ægtefælle på et tidspunkt, hvor problemstillingen endnu ikke er opstået. For nogle mennesker kan det det være svært at tage sådan en snak med sin ægtefælle. Her skal man blot huske på, at konsekvensen ved ikke at tage stilling, kan være umådelig stor. En god tommelfingerregel er, at det er bedre at tage snakken, inden det går galt. Det er nemmere at blive enige i fredstid end i krigstid.

Uanset om din virksomhed drives i personligt regi (enkeltmandsvirksomhed eller I/S) eller i selskabsregi (ApS eller A/S), er det vigtigt at tage stilling til, om der bør oprettes en ægtepagt.

Hvis du driver din virksomhed sammen med andre ejere, er det også vigtigt, at I tager stilling i fællesskab. I bør overveje, om det skal være et krav for (kommende) gifte ejere, at de opretter ægtepagt med deres ægtefæller. I modsat fald risikerer I, at virksomheden på et tidspunkt bliver tvunget til at skaffe kontanter til en ejers tidligere ægtefælle i forbindelse med en skilsmisse. Kravet om ægtepagt kan fx indføjes i ejeraftalen mellem ejerne.

Det vigtigste er, at der tages stilling.


For yderligere oplysninger kontakt AGENDA Advokater.

Advokat Morten Søndergaard Olsen, tlf. 40 40 94 59
mail: mso@agendaadvokater.dk

Advokat Morten Einshøj Petersen, tlf. 30 33 34 32
mail: mep@agendaadvokater.dk

AGENDA Advokater er en uformel og løsningsorienteret advokatvirksomhed, som yder værdiskabende kvalitetsrådgivning til erhvervsdrivende. AGENDA Advokater har specialiseret sig i rådgivning til iværksættere.

Forfatteren

Morten Einshøj Petersen

Morten Einshøj Petersen, advokat

AGENDA Advokater

www.agendaadvokater.dk

mep@agendaadvokater.dk
+45 30 33 34 32

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.