Hvad kan vi hjælpe med?

Netværk - en genvej til succes

1468

De fleste virksomheder anerkender udbyttet ved at udvikle de ansattes viden og forståelse for den branche og det marked, de arbejder indenfor.

Det at netværke med andre giver mindre virksomheder mulighed for at dele erfaringer og ideer og tilføre virksomheden mere kvalificeret viden. Som leder kan du netværke med andre i din situation, vigtige kunder og leverandører.

Som virksomhed kan man netværke med uddannelsesinstitutioner, handelsorganisationer med mere. Virksomheder, der aktivt netværker i det hele taget, får mere ud af samarbejdspartnere end dem, der ikke netværker.

Her kan du læse om, hvad det vil sige at netværke, forskellige måder man kan netværke på, og hvordan man får mest muligt ud af at netværke.

1469

Hvad vil det sige at netværke?

Når man netværker, får man hjælp og støtte ved at interagere med andre.

Når du skal netværke i forretningsøjemed har du følgende muligheder:

 • Lær andre at kende ved organiserede eller uformelle sammenkomster
 • Sørg for, at du modtager invitationer til begivenheder af generel interesse, udstillinger for eksempel, samt foredrag af prominente forretningsfolk eller eksperter indenfor industrien
 • Deltag i debatter, der handler om emner, som er relevante for dit erhvervs- eller forretningsområde
 • Bidrag til, eller deltag i undersøgelser eller forskning indenfor dit erhvervs- eller forretningsområde

Du kan igennem netværk få ny erfaring fra andre virksomheder og udveksler ideer med dem, som du kan bruge til:

 • Identificere nye medarbejdere
 • Udvikle dine eksisterende medarbejderes færdigheder
 • Få inspiration og konkrete inputs til nye produkter og nye markeder
 • Forretningsudvikling
 • Øget kendskab til lovgivning indenfor din branche

Du vil komme til at møde kunder, konkurrenter og leverandører, som alle er på udkig efter et lignende udbytte og at udvide deres kontaktflade.

Når du vælger at deltage i et netværk eller et partnerskab, må du tænke på dine primære mål med det, for eksempel informationer om markedet, mulighed for oplæring og udvikling eller ekspertrådgivning. Gør det til et mål at balancere dine behov og din gevinst i forhold til, hvor meget tid du bruger på at involvere dig og deltage i netværket.

Hvis du for eksempel ikke har tid til at deltage i arrangementer og andre begivenheder, er det måske en god ide et finde et netværk, som opererer på internettet. Hvis du desuden ikke mener, du kan bidrage i et aktivt netværk ved at give nyttige oplysninger videre samt hjælpe andre til gengæld for at have modtaget gode råd, vil du måske foretrække et mere passivt netværk, der giver dig nyheder, meddelelser samt online debatter via nettet, frem for netværker der baserer sig på begivenheder ude af huset.

1470

Fordele ved at netværke

At benytte netværk kan give en mindre virksomhed vigtige inputs til at udvikle sig.

At netværke kan hjælpe dig til at forbedre din forretning, dine produkter og dine medarbejderes færdigheder. Det vil give dig mulighed for at udvikle din viden og evner når det gælder om at:

 • Benchmarke (sammenligne) din egen virksomheds evner med andre, så du bedre kan identificere de områder, hvor din forretning kan forbedres
 • Få adgang til nye kompetencer og medarbejdere. Du kan for eksempel lade en ekspert udefra deltage i din forretning for at følge et bestemt projekt, eller du kan sende en faglig medarbejder ud til en leverandør for at lære mere om produkter og fremstilling af dem
 • Få væsentligt økonomisk udbytte ved at involvere medarbejdere i at deltage i efteruddannelse for ansatte i din sektor

Du kan bruge netværk til at gøre dig synlig og blive førende indenfor dit felt. Du kan:

 • Markere din forretningsprofil og blive et etableret og anerkendt medlem af dit netværk så dit ansigt og din virksomhed bliver kendt
 • Møde nye mennesker og bygge gensidigt fordelagtige forretningsrelationer
 • Udvide dit marked ved at skabe nye forretningsforbindelser og potentielle kundekredse, leverandører og partnere
 • Etablere oversøiske kontakter ved f.eks. internationale udstillinger og konferencer

Netværk kan også blive nøglekilden til information og støtte. Du kan:

 • Sammenligne og diskutere emner af fælles interesse, udviklingen indenfor love og reguleringer, fastholdelse af medarbejdere, leverandørnetværk, kundeservice og IT, etc.
 • Udvikle og dele ideer, nyskabelser og viden om optimering af arbejdsgange

Udbyttet af dit netværk afhænger først og fremmest af kvaliteten af de personer, der indgår i netværket. Har du adgang til topledelsen i andre virksomheder, kan du ofte opnå en væsentlig større indsigt, end hvis du taler på andre niveauer i virksomheden. Men netværket afhænger også af, hvilke begivenheder dit netværk tilbyder, og hvor aktivt du involverer dig. Nogle virksomheder søger modstræbende råd eller modtager hjælp af frygt for at komme i forlegenhed, eller for at en konkurrent skal komme til og drage fordele. Men for de fleste virksomheder er fordelen ved at deltage aktivt i netværk større end potentielle bekymringer eller årsager til ikke at være i et netværk.

1471

Forskellige slags netværk

Der findes mange forskellige salgs netværk. Ofte har man nogle indbyrdes fællestræk så som størrelsen af virksomheden eller fagmæssig baggrund for optagelse af medlemmer.

Du kan etablere netværk via et væld af forskellige kanaler som:

 • Uddannelses- og forskningsinstitutioner - for at undersøge udviklingsinitiativer og få adgang til undersøgelser om produkter, markeder, eksperter, kundepræferencer, hensigtsmæssige arbejdsgange og så videre
 • Læringsnetværk - ledere og andre medarbejdere kan deltage i efteruddannelse og udviklende aktiviteter, der har med deres ansvarsområder at gøre, holde sig opdaterede med branchestandarder og sidste nyt indenfor nytænkning og lære nyt af forskere og debattører
 • Komme i kontakt med relevante handelsforeninger og industrier og spørge dem om deres seminarer og andre begivenheder
 • Muligheder for udvikling af handel og eksport
 • Arbejdsgiverorganisationer
 • Regionale/lokale repræsentationer
 • Organisationer - foreninger der repræsenterer lokale, etniske og sociale interesser

Der er også mange andre former for netværk:

 • Organiserede møder/konferencer - strukturerede måder at netværke på
 • Internet baserede diskussioner og debatter - koordinerede på mange websider
 • Forretningsrejser - sponsoreret af mange relevante handelsorganisationer eller lignende er en god måde at etablere udenlandske kontakter på og lære om fremmede markeder
 • Sociale begivenheder - en uformel måde at møde folk med fælles interesser på
 • Analyse- og fokusgrupper - lader dig møde andre bidragsydere og arrangører
1472

Find dine netværkspartnere

Mange virksomheder finder netværkspartnere:

 • Ved personlig anbefaling af et allerede eksisterende netværksmedlem
 • Ved at kontakte organisationen eller gruppen de er interesseret i direkte

Almindelige forretningsnetværk

Der er mange kilder til information, når det gælder lokale netværksgrupper eller møder. Du kan tale med din:

 • Bankrådgiver, advokat eller revisor
 • Brancheorganisation

Ofte kan din professionelle rådgiver være en god indgang til et netværk. En advokat eller revisor kender dig, dine behov og mange andre i tilsvarende situationer. Derfor vil en god revisor eller advokat kunne hjælpe dig videre med folk, der har svar eller som kan hjælpe med at finde dem.

Netværk om efteruddannelse

Søg gode råd om efteruddannelse for din virksomheds ansatte og om gode netværkspartnere.

Link:

Det er en god ide at deltage i konferencer og seminarer, så du kan møde arbejdsgivere indenfor dit område. Du kan få nyttige oplysninger ved at tale med dem, der udbyder kurser eller koordinerer konferencer.

1474

Vær aktiv deltager

Netværk er til for at alle skal få udbytte af det og er bedst, når der eksisterer et giv-og-modtag princip blandt netværkets medlemmer.

Det indebærer, at du deler ud af dine erfaringer gennem dialog eller samarbejde og til gengæld lærer noget af de andre. Du kan for eksempel deltage i diskussionsgrupper for på den måde at bidrage med dine ideer og erfaringer eller tilbyde at tale ved konferencer.

Et netværks styrke vil i alle henseender afhænge af medlemmernes evne og vilje til at udveksle information. Hvis du for eksempel modtager gode råd af et medlem af netværket, så vær forberedt på at tilbyde din egen hjælp senere.
Gensidig udveksling er omdrejningspunktet i et godt netværk. Hvis du har været tilfreds med en bestemt leverandør, kursusudbyder eller konsulent, så lad dine netværkspartnere vide, hvorfor de er gode, og lad dem komme og give en præsentation for netværket om deres ydelser.

Et velfungerende netværk trives, hvis deltagerne aktivt holder netværket aktuelt og relevant. Hvis du har gode erfaringer med et netværk, så tænk på, om nogle af dine kontakter vil deltage - tal med andre virksomheder om det, du har fået ud af netværket, og introducer dem til det.

1473

Internationale netværk

Mange virksomheder har internationale dimensioner, for eksempel udenlandske leverandører eller kunder, udenlandske filialer eller personale med en udenlandsk baggrund.

Nogle virksomheder tilhører et internationalt netværk indenfor samme forretningsområde som dem selv, fordi det hjælper dem til at udvikle de internationale aspekter og dermed få et større udbytte.
Internationale netværk kan give:

 • Information om udviklingen i en udenlandsk branche/sektor eller et marked
 • Personaleudveksling, som fremmer gensidig forståelse og udveksling af viden og arbejdsprocesser
 • Opbygning af viden, for eksempel om kundebehov eller import/eksport
 • Bedre forståelse af regler og dokumentationskrav, for eksempel for fremmede kunder eller licensgivende myndigheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.