Hvad kan vi hjælpe med?

Vækstkompetencer - vidensområder i succesvirksomheden

1453

Som chef eller ejer af en virksomhed skal du have viden indenfor mange områder, hvis din virksomhed skal have succes.

Det kan godt være, du er en nok så dygtig civilingeniør, men hvis du ikke kan sælge dit produkt, vil din virksomhed ikke få succes. På samme måde kan du være en fantastisk finansmand, men hvis dine ansatte ikke ledes ordentligt, kan din virksomhed ikke hænge sammen.

For at få en succesrig virksomhed op at stå, må man have let adgang til viden om mange forskellige områder. Efterhånden som din virksomhed vokser, vil mængden og kompleksiteten af den viden, der skal tilføres din virksomhed, også gro.

Her får du skitseret de vidensområder, en virksomhed skal holde sig opdateret med for at få succes. Derudover får du indblik i de færdigheder og evner, som virksomhedsledere og direktører må tilegne sig i takt med virksomhedens vækst. Du får gode råd om, hvor du kan finde relevante kurser og anden efteruddannelse for dig og dine ansatte.

1454

Grundlæggende færdigheder

Som chef eller ejer af en virksomhed er det nødvendigt at vide lige præcis, hvad virksomheden skal sidde inde med af kompetencer.

Disse kompetencer er de samme, uanset hvad for en slags virksomhed du har - om du er selverhvervende grafisk designer eller leder en fabriksvirksomhed med 50 ansatte.

Der er uhåndgribelige evner såsom evnen til lederskab, evnen til at kunne klare lange arbejdstider og arbejdspres og hårdt arbejde samt indre ressourcer som at klare stress og konstant risiko. Man skal også kunne lægge en strategi samt være i stand til at bygge et velfungerende og motiveret hold af medarbejdere.
Øvrige kompetencer, som du især skal kunne mestre personligt, hvis virksomheden er af mindre størrelse, er:

 • Økonomi - inkluderer planlægning af cashflow, styring af kredit og klare forhold til din bank og revisor
 • Marketing - inkluderer markedsanalyse, reklame og andre salgsfremmende foranstaltninger
 • Salg - inkluderer prisfastsættelse, forhandling, kundeservice og konkurrentanalyse
 • Indgåelse af aftaler - inkluderer udlicitering, kontrakter, planlægning af lagerkontrol og lageropgørelse
 • Administration - inkluderer bogholderi, fakturering, konti og lønningslister
 • Personale - inkluderer ansættelser, drøftelse af generelle bestemmelser, personalemotivering og efteruddannelse
 • Personlige forretningskompetencer - inkluderer IT, skriftlig og mundtlig kommunikation og organisatoriske evner

For at få en succesrig virksomhed er det grundlæggende, at du kender dine begrænsninger og dine evner. Som virksomhedsejer eller direktør er det vigtigt, at du kan vurdere, hvornår det er bedst at lade nogle opgaver gå videre til andre ved enten:

 • At uddelegere
 • At ansætte nye folk
 • At outsource

Den helt fundamentale årsag til, at virksomheder ikke formår at realisere deres vækstmuligheder ligger i, at man som ejer i takt med virksomhedens vækst, skal slippe eksisterende opgaver og påtage sig nye. Administration, aftaleindgåelse, betalinger, økonomistyring og meget andet, der måske var kritiske i virksomhedens etablering, bliver en hæmsko, hvis de opgaver bliver ved med at fylde for meget hos lederen. Identificer de områder af din virksomhed, hvor du skaber værdi for dine kunder, og brug dine kræfter der. Hvis du vil bevare et detaljeoverblik af alle aspekter af din forretning, har du simpelthen ikke overskud til at drive den fremad.

1455

Lederskab

Et stærkt lederskab og sans for hvilken retning, man skal gå, er hovedessensen for næsten alle succesrige virksomheder. Gode ledere giver anvisninger til de ansatte, de giver dem mulighed for at dele virksomhedens visioner, og de prøver at skabe de rette betingelser for at få de ansatte til opnå resultater.

Du kan vise dine ansatte lederskab ved at:

 • Involvere dem i beslutningsprocesserne
 • Give personlige opmuntringer
 • Anerkende og belønne gode resultater
 • Inspirere dem ved at de får en vision om succes
 • Sikre en god tovejskommunikation

Både dig og dine chefer må bruge forskellige kompetencer i forskellige situationer - der findes ikke standardløsninger, når det gælder lederskab. Desuden vil den rette ledelsesstil afhænge af din virksomhed og din egen personlighed. En blød, mentorpræget ledelsesstil kan være passende - eller du kan stile efter at være en mere karismatisk ledertype.

1456

Strategi

Alle virksomheder må have en strategi for at opnå succes. En virksomhedsstrategi er forskellig fra en virksomhedsplan. Den er længere, skuer længere frem i tiden og er mere visionær.

Man kan nemt blive blind for de store linjer, når man har travlt med at køre sin forretning, især i en mindre virksomhed. Men det kan du afhjælpe ved at lægge en strategi ved at:

 • Vide hvor virksomheden skal hen, og hvordan den skal styres hen imod det mål
 • Forstå de udfordringer og muligheder din virksomhed støder på og takle dem optimalt
 • Forbedre virksomhedens præstationer alt i alt

Det er vigtigt, at virksomhedens strategiplanlægning ikke uddelegeres. Når din virksomhed gror, er det optimalt, hvis du bruger mere tid på strategien og lader andre tage sig af de daglige gøremål.

Værktøjer til at lægge den rette strategi

Der findes mange redskaber til at lægge en strategi. SWOT-analysen er populær, fordi du:

 • Finder frem til din virksomheds styrker
 • Finder frem til din virksomheds svagheder
 • Finder frem til din virksomheds muligheder
 • Finder frem til mulige trusler din virksomhed står overfor

Ved at analysere resultaterne grundigt vil du finde frem til, hvordan du bygger på styrker, fjerner svagheder, udnytter muligheder og undgår svagheder.

Et andet strategiværktøj er gab-analysen, hvor du laver en detaljeret analyse af, hvor din virksomhed befinder sig nu, og hvor du gerne vil have, den skal befinde sig i fremtiden. Derefter finder du ud af, hvor stort gabet er mellem nuet og fremtiden for at finde en gangbar bro til din fremtidige virksomhed.
En virksomhedsstrategi må være realistisk og indeholde delmål. Den skal revurderes jævnligt.

1457

Uddelegering

Uddelegering betyder blandt andet, at man giver ansvaret for at nå et mål eller at styre en proces videre til andre i virksomheden. Det kan være svært.

Nogle virksomhedsejere og chefer er bange for at miste kontrol. Andre frygter, at ingen andre kan udføre opgaven lige så godt, som de selv kan. Andre igen vægrer sig på grund af den tid, det tager at lære andre at overtage opgaven, og nogle insisterer på at blive holdt løbende underrettet.

Imidlertid er uddelegering en logisk måde at styrke virksomheden på fordi den:

 • Giver dig tid til at nytænke virksomheden fremad
 • Sikrer dig, at dit teams potentiale udnyttes maksimalt

Hvordan man uddelegerer

Skriv en liste over alle dine gøremål. Spørg dig selv, om det er meget vigtigt, at du udfører opgaverne. Kunne du måske bruge din tid bedre? Der kunne måske endda være nogen, der kunne udføreopgaverne bedre end dig?

Uddeleger, hvis det viser sig at mindske dine omkostninger.

Husk dog:

 • Oplæring kan tage tid. Forvent ikke at høste frugterne af uddelegeringen med det samme
 • Måske gør andre tingene på en anden måde, end du gør tingene - måske er deres måde bedre
 • Dine medarbejdere skal føle, de bliver støttet, og deres arbejde må gerne ses igennem, men husk, at din indblanding også kan være kontraproduktiv
 • God kommunikation afføder god uddelegering
 • Uddelegering kan vise sig at være bedst, når den bliver outsourcet

Husk det er dig, der er den endeligt ansvarlige for uddelegerede opgaver. Du kan ikke uddelegere ansvaret for virksomheden og udviklingen. Allermindst kan du uddelegere ansvaret for retningen på udviklingen af din virksomhed.

1458

Opbyg et ledelsesteam

At opbygge et ledelsesteam er grundlæggende for en virksomheds succes. Og det er ikke kun, når det gælder store foretagender.

Et dynamisk ledelsesteam, som samarbejder, vil udvikle din virksomhed på alle fronter og tage ansvar væk fra dig deres respektive områder. Et dårligt fungerende ledelsesteam vil med stor sandsynlighed skræmme kunder og investorer væk, uanset hvor brillant en ide eller et produkt du måtte have. I værste fald kan det være et symptom på en uduelig virksomhed.

Når du opbygger et ledelsesteam er det vigtigt at du:

 • Finder mennesker med forskellige færdigheder og kompetencer, der komplementerer hinanden
 • Finder teammedspillere som stoler på hinanden og vil samarbejde
 • Definerer alle teammedlemmers rolle og ansvar klart. Får rollerne til at hænge sammen med din virksomheds strategi
 • Er sikker på, at dit ledelsesteam består af folk, der er med på din virksomheds mål og midlerne til at opnå målet

Husk - det kan godt være, du skal finde folk udefra, som du må ansætte for at opbygge et succesfuldt ledelsesteam.

1459

Faglig opdatering og efteruddannelse af direktører

Når du besidder rollen som leder, er det vigtigt, du påtager dig det ansvar, der følger med. Du er i sidste ende altid ansvarlig for at virksomheden overfylder alle lovkrav.

Der findes også ikke-lovpligtige ansvarsområder for direktører såsom krav til at danne en strategi og til at lede dit team godt, som er nødvendigt for at sikre, at din virksomhed bliver en succes.

Faglig opdatering via kurser eller lignende kan vise sig at være en stor hjælp både omkring lovbestemte og ikke-lovbestemte områder. Kurser i udvikling og faglig opdatering, som er lavet af direktører til direktører, kan du finde hos arbejdsgiverorganisationer og på forskellige handelshøjskoler og universiteter.

1460

Kurser i lederskab

Som virksomhedsejer eller direktør kan du have gavn af kurser i lederskab. Det vil sige kurser, der er designet til at hjælpe dig til at maksimere din virksomheds præstationer.

Kurser i lederskab kan hjælpe dig til at:

 • Inspirere dit team
 • Få indflydelse når det gælder andre
 • Skabe positive forandringer i din virksomhed

Der findes et stort udbud af kurser for virksomhedsejere og direktører i blandt andet lederskab. Du kan kontakte din brancheorganisation, arbejdsgiverforeninger eller højere læreanstalter.

Kurser i lederskab handler lige så meget om personlig udvikling, som det handler om at lære om lederskab generelt. Derfor vælger man ofte en mentorordning som den bedste løsning til at udvikle et lederpotentiale.

En mentorordning er en uformel proces, der normalt ikke er planlagt i detaljer, hvor en mentor, der har stor erfaring indenfor virksomhedsledelse, bruger tid på at udvikle mentorordningens indhold. Der er ikke tale om et lærer-elev forhold, mentor fungerer nærmere som en guide, som man kan drøfte tanker og ideer med.

At skabe et godt netværk er en måde at udvikle en god virksomhed på for virksomhedsejere og direktører. Der findes et stort antal netværk for virksomheder, så som netværk for nye virksomheder, unge virksomhedsejere og kvindelige virksomhedsejere. I sådan et netværk kan du lære af andre som har med samme forretning at gøre som dig, og som har stødt på de samme problemer som dig.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.