Hvad kan vi hjælpe med?

Generationsskifte - hvad nu?

495

Generationsskifte eller afhændelse af virksomheden kræver planlægning. Hvis din familie er involveret i driften, og du forestiller dig, at dine børn skal overtage, er der mange ting, I skal have talt i gennem, så I ved, hvor I har hinanden.

Vil børnene overtage?

Håber du, at dine børn vil overtage virksomheden? Har du fortalt dem det? Hvis ikke, må du hellere få det gjort. Måske venter de på en udmelding fra dig. Derfor: Spørg dem, om de kan se sig selv i virksomheden, når du ikke er der længere. Fortæl dem, hvad det kræver af dem, og at du håber, de vil påtage sig det ansvar.

Du kan risikere, at dine børn slet ikke vil fortsætte i virksomheden. Det kan komme som et chok, hvis de har været del af driften i flere år. Er det tilfældet, er det vigtigt, at du finder ud af det så hurtigt som muligt.

Hvem skal overtage?

Et generationsskifte kan føre til familiestridigheder på samme måde som det af og til sker i arve-sager. Problemerne kan mindskes eller helt undgås, hvis du og familien taler sammen uden at lægge låg på. Du skal være åben. Er flere af dine børn involveret i virksomhedens drift, må du fortælle dem, hvordan du forestiller dig, at virksomheden skal drives fremover:

Skal der kun være én leder?
Kan dine børn lede i fællesskab?

Det kan være fristende at skubbe diskussionen fra sig, men hvis du mener, at kun et af dine børn er egnet som leder, bør du sige det - og forklare hvorfor. Du skal også være lydhør, for måske har dine børn en helt anden opfattelse af, hvem der skal overtage, eller hvordan virksomheden skal føres videre, end du har.

Hvis virksomheden skal ud af familiens hænder

Bliver I enige om, at ingen af børnene skal overtage, og er en eventuel partner i virksomheden heller ikke interesseret i at føre den videre, er salg til enten ansatte eller udenforstående oplagt.

541

Glidende aktionærskifte med A/B aktier

Det kan være dyrt at blive ejer eller medejer af en virksomhed. Hvis ikke køber kan skaffe den nødvendige kapital, kan det være en forhindring for et generationsskifte i virksomheden.
I de tilfælde, hvor de nye aktionærer ikke har tilstrækkelig kapital eller kan afdrage ydelser på et lån til købet af aktier, er en alternativ mulighed, at selskabet indfører en ny B-aktieklasse. B-ak­tierne kan tilbydes de indtrædende aktionærer til en lavere kurs end markedskursen, uden at det medfører beskatning.

Modellen kan anvendes både i tilfælde, hvor der på sigt skal ske fuldstændige ejerskifter, og hvor de indtrædende aktionærer alene skal have en mindre ejerandel.

Aktier i stedet for udbytte

For at kunne tilbyde de nye aktionærer en lavere kurs på B-aktierne, skal disse give afkald på retten til udbytte. I stedet udbetales forlods udbytte til de hidtidige aktionærer (A-aktionærerne). Det forlods udbytte svarer til den rabat, den indtrædende aktionær opnår, dvs. forskellen mellem markedsværdien på aktierne og den faktiske tegningskurs.

Da A-aktionærerne løber en reel risiko for ikke at få udloddet det forlods udbytte, og de dermed ikke opnår fuld betaling for aktierne, tillægges et risikotillæg samt et rentetillæg, hvis det for­lods udbytte forventes udbetalt over en årrække.

Når A-aktionærerne har fået udbetalt det samlede forlods udbytte, ophæves aktieklasserne. Her­efter får B-aktionærerne mulighed for udbytte på lige vilkår med de øvrige aktionærer. De ind­trædende aktionærer får dermed andel i den fremtidige værditilvækst i selskabet.

Når den forlods udbytteret ophører, kan de oprindelige aktionærer sælge aktier tilbage til de nye aktionærer eller et indskydende selskab, hvis man ønsker, at de indtrædende aktionærer skal have en højere ejerandel i selskabet eller eventuelt overtage selskabet helt.

At gennemføre et glidende generationsskifte kræver en række praktiske dispositioner og vurderinger. I hver enkelt situation er det nødvendigt med en konkret vurdering af, om løsningen er optimal for alle parter. I denne vurdering indgår bl.a. sælgers risiko for virksomhedens udvikling og - ikke mindst sælgers øvrige økonomiske forhold, såsom evt. ret til efterløn og pension.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.