Få styr på de lovmæssige bestemmelser

Skrevet af: Peter Vilstrup
Udgivet: September 2021

 

Ved crowdfunding som finansieringsform, så gælder der en række lovmæssige bestemmelser, som du som iværksætter skal være opmærksom på.

Først er det relevant at kridte banen op i forhold til, hvilke aktører, der medvirker i crowdfunding. Disse aktører kan deles op i tre grupper:

 • Projektejeren, dvs. den person eller virksomhed som søger finansiering gennem crowdfunding
 • Investor/støtter, som både kan være en privatperson eller en virksomheden.
 • Platformen, der er bindeleddet mellem projektejeren og investoren/støtteren.

 

Derudover skelnes der mellem forskellige former for crowdfunding. Ved de forskellige former findes der nemlig særlige bestemmelser, som der skal tages højde for.

 1. Donationsbaseret crowdfunding
 2. Rewardbaseret crowdfunding
 3. Lånebaseret crowdfunding
 4. Aktiebaseret / investeringsbaseret crowdfunding

 

Donationsbaseret crowdfunding

Her er der tale om en hel simpel form for crowdfunding, hvor du indsamler penge til dine projekter, hvor dem, som støtter, ikke får nogen form for modydelse.

Dog er der forhold, som du skal være opmærksom på. Pengene, som du modtager, bliver anset som ‘gaver’ og derved får dine støttere ikke fradrag for at donere.

Herudover skal du som modtager:

 • Senest to uger før indsamlingen går i gang anmelde donationen til Indsamlingsnævnet ved at udfylde blanketten “Anmeldelse om indsamling” (indsamlingsnaevnet.dk).
 • Betale skat af beløbet, du samler ind. Det gør du ved at oplyse beløbet på din forskudsopgørelse (felt 250) og årsopgørelse (rubrik 20).

 

Rewardbaseret crowdfunding

Denne type af crowdfunding er karakteriseret ved, at støtteren modtager en ydelse eller et produkt til gengæld for den økonomiske støtte. Hvad denne modydelse (reward) er, er der ingen grænser for, det kan både være fysiske eller imaterielle rewards. 

Rewardsbaseret crowdfunding falder ikke ind under den finansielle lovgivning, da rewards skattemæssigt bliver sidestillet med almindeligt salg af produkter. Støtteren får derfor ikke fradrag for sin økonomiske støtte.

Dette bør du overveje:

 • Skattemæssigt behandles salg af rewards som almindelig salgsindtægt. Det gør du ved at oplyse beløbet på din forskudsopgørelse (felt 250) og årsopgørelse (rubrik 20).
 • Afhængig af din virksomhed, skal du også betale moms af beløbet.
 • Hvis bidragets størrelse er større end ydelsen eller produktets værdi, er den overskydende værdi en ren donation, det vil sige en gave. Se afsnittet om Donationsbaseret crowdfunding.
 • Hvis bidragets størrelse er mindre end ydelsen eller produktets værdi, er der mulighed for at få fradrag for underskud ved salg af dine rewards. Dette er dog kun relevant, hvis du driver en erhvervsmæssig virksomhed (i modsætningen til en ikke-erhvervsmæssig virksomhed, som en hobbyvirksomhed).

 

Lånebaseret crowdfunding

Denne type af crowdfunding kendes også om peer-to-peer lending, da det omhandler lån fra private og professionelle investorer direkte til projektejeren. Som udgangspunkt vil projektejeren efterfølgende tilbagebetale lånet i faste afdrag med løbende rentebetalinger. Som med de andre typer af crowdfunding sker denne transaktion gennem en platform, som ved gebyrer faciliterer processen.

Skattemæssigt så bliver denne type af crowdfunding anset som et almindeligt låneforhold med långiver, og låntager der betaler renter samt afdrag på lånet. Lovmæssigt så skal platformen hører til eller drive virksomhed fra et fast driftssted i Danmark, for at være indberetningspligtig. Det vil sige, at du som låntager ikke selv skal oplyse renterne på din årsopgørelse. Du har dog fradrag for renteudgifterne, som du kan se på din årsopgørelse i rubrik 42. 

Dette skal du være opmærksom på:

 • Beløbet du modtager ved lån er ikke skattepligtig indkomst.
 • Afdragene du tilbagebetaler ved lånet medfører ikke et skattemæssigt fradrag.
 • Hvis du ikke er i stand til at betale lånet tilbage, kan långiver få fradrag for deres eventuelle tab.

 

Aktie / investeringsbaseret crowdfunding

Hvis din virksomhed drives som et aktieselskab, så er der mulighed for at få crowdfunding ved at sælge ud af unoterede aktier i bytte for investering. Investorbeskyttelsesreglerne vil ofte være gældende ved denne type af crowdfunding.

Det anbefales at læse Finanstilsynets gennemgang omkring dette her.

Dette bør du overveje: 

 • Ved denne type af crowdfunding bliver du selv anset som aktionær i selskabet.
 • Der kan blive stillet krav til dig som projektejer om at udarbejde et prospekt grundet den finansielle lovning på området.
 • Ved kapitalindskud som tegning af aktiekapital, er der ikke tale om en indtægt for din virksomhed. Dette betyder også, at kapitalindskuddet er skattefrit.

 

Læs mere om de forskellige lovmæssige bestemmelser ved crowdfunding på:

Finanstilsynet - Crowdfunding

Skat - Crowdfunding

Finanstilsynet

 

 

 

Samarbejdspartnere

samarbejdspartnere
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.