Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Passivitet og mangelfuld ledelse

I disse sager har virksomhedens ledelse begået fejl og forsømmelser ved:

  • At være for passive over for krisetegn
  • ikke sikre sig fyldestgørende bevis for de beslutninger, som ledelsen har truffet
  • ikke sikre sig fyldestgørende bevis på eksistensen af ledelsens instrukser til selskabets medarbejdere
  • at ledelsen ikke har fulgt effektivt op på aftalte forhold

Eksempler på domme for passivitet:

  • En ledelse er blevet holdt ansvarlig for at have udvist passivitet over for betydelige lån til hovedaktionær og blankolån til aktionærs familie
  • En ejendomsselskabsbestyrelse er blevet holdt ansvarlig for ikke at have kontrolleret, at låneprovenuer fra pantsætning af selskabets ejendomme blev anvendt til de rigtige formål. Selvom en bestyrelse ikke kan have nøje indsigt i alle selskabets forhold i de omfattende ejendomstransaktioner, havde bestyrelsen forsømt at foretage de undersøgelser og den kontrol, man kunne kræve af et ejendomsselskabs bestyrelse
  • En ledelse er blevet holdt ansvarlig for ikke at have grebet ind rettidigt for at sikre selskabets midler til trods for, at de havde mistanke om udtræk af selskabets midler og for ikke at have underrettet aktionærerne om misbruget

Eksempler på frifindelse på trods af konkurs - på grund af aktiv indsats:

  • En bestyrelsesformand blev frifundet for at have placeret et millionbeløb som aftaleindskud i en bank, der efterfølgende gik konkurs. Indskudsmåden fandtes ikke at afvige afgørende fra bestyrelsens beslutning

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her