Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Konkurrenceklausuler

Konkurrenceklausuler er en aftale mellem dig og dine ansatte om, at den ansatte ikke må drive konkurrerende virksomhed i en periode, efter ansættelsesforholdet til dig er hørt op. Det betyder, at den ansatte hverken direkte eller indirekte må søge ansættelse hos konkurrerende virksomheder og heller ikke selv starte en konkurrerende virksomhed. Heri ligger en god beskyttelse for din virksomhed, idet det er den blotte konkurrence, der ikke tolereres.

Formkrav for konkurrrenceklausuler

Der er en række formkrav til konkurrenceklausulen. Hvis de ikke er opfyldt, er klausulen ugyldig, og det kan få fatale konsekvenser for dig og din virksomhed. Vi anbefaler derfor, at du får virksomhedens advokat til at udfærdige ansættelseskontrakter og konkurrenceklausuler. Af samme grund bør du også få allerede udfærdigede klausuler kontrolleret.

Din virksomhed skal betale en økonomisk kompensation for den periode, hvor du ønsker, klausulen skal gælde. Denne kompensation skal udgøre 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet.

Eksempel:

Hvis en funktionær har en månedsløn på kr. 25.000 og en konkurrenceklausul, der gælder for 1 år, skal han/hun altså ved sin fratrædelse modtage halvdelen af 3 gange kr. 25.000. Herefter skal han/hun månedsvis modtage halvdelen af de kr. 25.000 i yderligere 9 måneder.

Nogle virksomheder vælger klausulerne fra på grund af denne kompensation. Men din virksomhed risikerer dog at lide et væsentligt større tab, hvis en af dine tidligere ansatte starter konkurrerende virksomhed. Du bør derfor i hvert enkelt tilfælde nøje overveje, om konkurrenceklausulen ikke på sigt bliver den billigste løsning.

Hvis din tidligere medarbejder får andet passende arbejde, der ikke er i strid med konkurrenceklausulen, kan lønnen modregnes i kravet om kompensation. Det gælder dog ikke kompensationens engangsbeløb for de første 3 måneder. Det er et minimumsbeløb, som den ansatte altid skal have.

Der er netop afsagt en dom om kompensation til en tidligere ansat, der i konkurrenceklausulens gyldighedsperiode startede som selvstændig. Kontakt din advokat for rådgivning i denne særlige situation, hvis det bliver aktuelt for din virksomhed.

Du kan opsige konkurrenceklausulen

Du har også mulighed for at opsige konkurrenceklausulen med en måneds varsel. Hvis du opsiger klausulen, skal du ikke betale kompensation udover det nævnte minimumsbeløb på 3 måneder. Men så kan du naturligvis heller ikke håndhæve klausulen overfor din tidligere ansatte, efter opsigelsesvarslet er udløbet. Hvis du med rette bortviser din medarbejder, falder vedkommendes ret til kompensation bort.
Hvis du derimod afskediger den ansatte uden rimelig anledning, kan du ikke gøre konkurrenceklausulen gældende. Så er medarbejderen ikke bundet af den. Dette gælder også, hvis den ansatte selv siger op som følge af forhold, som du kan bebrejdes.


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her