Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Gælder gamle kunde- og konkurrenceklausuler stadig?

4Vi bliver ofte spurgt, om konkurrenceklausuler, som er indgået efter de gamle regler før 15. juni 1999, er gyldige. Det er et væsentligt spørgsmål, idet det afgør, om der skal betales for klausulen eller ej. Hvis klausulen var gyldig, da den blev indgået, vil den også kunne håndhæves nu. Det er derfor en god ide at få ældre klausuler set efter, så du ikke agerer på baggrund af en falsk tryghed. I forbindelse med stillingsændringer bør du igen tage stilling til, hvilke regelsæt klausulen skal behandles efter.

Hvis du ikke laver klausuler

Markedsføringsloven yder en generel bred beskyttelse mod snylteri, også mod handlinger begået af en virksomheds tidligere ansatte. Og overtrædelse af markedsføringslovens bestemmelser kan medføre både strafansvar og erstatning. I praksis er beskyttelsen dog ofte mere teoretisk end reel. Årsagen er blandt andet, at sager om erstatning efter markedsføringsloven ofte er yderst vanskelige fra et bevismæssigt synspunkt. Det klare udgangspunkt er, at dine tidligere ansatte kan udøve erhverv i fri konkurrence med dig, og derfor er det alene op til dig at bevise, at den udøvende konkurrence er utilbørlig eller på anden måde lovstridig - som oftest fordi den foregår ved, at de tidligere ansatte misbruger erhvervshemmeligheder fra din virksomhed.

Hvad kan betragtes som en erhvervshemmelighed?

Langt fra alle oplysninger, som din tidligere ansatte har erhvervet sig hos dig, har imidlertid karakter af erhvervshemmeligheder - det gælder for eksempel ikke nødvendigvis virksomhedens kundelister.
Hvis en oplysning skal kunne betragtes som en erhvervshemmelighed, skal du blandt andet dokumentere, at du selv behandler den pågældende oplysning som en erhvervshemmelighed - det vil sige som noget, som ikke alle i virksomheden har umiddelbar adgang til. Kundelister er et oplagt eksempel på en oplysning, som kun sjældent vil opfylde kriterierne for at blive betragtet som en erhvervshemmelighed. Tilsvarende vil oplysninger, som kan fremskaffes ad andre kanaler - for eksempel prislister fra leverandører - heller ikke blive betragtet som erhvervshemmeligheder.

Du skal bevise dit tab

Hvis du kan bevise, at din tidligere ansatte eller dennes nye arbejdsgiver har snyltet på din virksomhed, skal du også kunne bevise, at din virksomhed har lidt et tab, og det kan i praksis være vanskeligt. Dit reelle tab vil dermed ofte være langt større end det tab, du kan føre bevis for ved domstolene. Dette får efter vores opfattelse mange arbejdsgivere til at opgive på forhånd.


Sidst opdateret: 10-01-2014

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her