Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Kundeklausuler

Kundeklausuler er direkte reguleret af funktionærloven. Med en kundeklausul kan du forhindre, at dine ansatte kan betjene din virksomheds nuværende eller tidligere kunder, efter at ansættelsesforholdet hos dig er hørt op.

De kunder, der er omfattet af kundeklausulen, er primært dem, som din tidligere medarbejder har haft forretningsmæssig kontakt med de sidste 18 måneder før sin fratræden. Men du kan godt udvide kundeklausulen til også at omhandle kunder, du beskriver i en særskilt skriftlig meddelelse. Denne meddelelse skal du give til den ansatte inden opsigelsen.

Formkrav for kundeklausuler

Også for kundeklausulerne gælder en række formkrav. Det skal blandt andet fremgå af den skriftlige kontrakt, at du betaler en kompensation på 50 % af medarbejderens løn i klausulens virketid. Hvis du i forvejen betaler kompensation for en konkurrenceklausul, skal du ikke også betale for en kundeklausul. Kompensationen for kundeklausulen kan også modregnes i løn for andet passende arbejde.

Du kan opsige en kundeklausul

Du kan opsige en kundeklausul med en måneds varsel. Der er ikke en minimumskompensation på 3 måneder i forbindelse med kundeklausulen.

Håndhævelse af klausulerne i fogedretten

Den store fordel ved kunde- og konkurrenceklausulen er muligheden for en hurtig og billig håndhævelse. Dette forudsætter blot, at klausulerne er udfærdiget korrekt.

I kunde- og konkurrenceklausulerne bør du indføre en bod for hver gang medarbejderen overtræder klausulen. På den måde slipper din virksomhed for at skulle bevise et tab. I aftalen bør der også stå, at klausulerne umiddelbart kan håndhæves ved fogedretten.

Fogedretten kan nedlægge et såkaldt fogedforbud i alle sager, men det kræver, at kontraktforholdet er gennemskueligt, og det vil en normal krænkelse fra en tidligere ansat uden kunde- eller konkurrenceklausuler sjældent være. Det vil en overtrædelse af en kunde- eller konkurrenceklausul derimod.


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her