Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Overordnede hensyn og bestemmelser

Overordnet er der en række forhold, som den nye ejer bør gøre sig klart i forbindelse med et generationsskifte. Det drejer sig bl.a. om følgende:

  • Egne ønsker og behov (arbejdsmæssigt/ledelsesmæssigt, økonomisk og familiemæssigt)
  • Tidspunktet for overtagelse af ledelsen af virksomheden (bestemmende indflydelse)
  • Tidspunktet for overtagelse af ejerskabet til virksomheden
  • Realistiske finansieringsmuligheder, herunder af gave- eller boafgift
  • Personligt rådighedsbeløb efter overtagelsen (efter afdrag og renter på lån til finansiering)
  • Forsikringsudbetalinger ved invaliditet eller død (risikoafdækning)
  • Forholdet til familien (skrevne og uskrevne regler).

Herudover er der naturligvis i hver enkelt situation en række individuelle forhold af både personlig og økonomisk art, som nøje bør vurderes og afklares, inden virksomheden overtages.


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her