Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Overordnede forberedelser

Forberedelse af virksomheden til generationsskiftet kan sammenfattes til følgende overordnede forhold:

  • Strømlining af virksomhedens organisation og driftsforhold med henblik på at øge indtjeningen og soliditeten
  • Strukturtilpasning, afhændelse af sekundære aktiviteter, rationalisering
  • Sanering af gældsforhold, f.eks. ved omlægning af lån, og eventuel fremskaffelse af ny ekstern finansiering
  • Afvikling af mellemværender af enhver art med hovedaktionærer m.fl.
  • Overførsel af overskudslikviditet m.v. til et holdingselskab, som den nuværende virksomhedsejer kan beholde.

Under det forberedende arbejde kan det være nødvendigt hele tiden at være opmærksom på risikoen for den nuværende ejers pludselige død, som kan gøre det nødvendigt at fremskynde generationsskiftet.

Der bør for både virksomheden og familien etableres et tilstrækkeligt økonomisk sikkerhedsnet, f.eks. i form af livs- og erhvervsudygtighedsforsikringer for nøglepersoner.

Forsikringsudbetalingerne kan sikre det nødvendige eksistensgrundlag for de efterladte, gøre det muligt for næste generation at overtage virksomheden eller for virksomheden at afvikle belastende gæld og inddække forventet fremtidigt driftstab som følge af ejerens død m.v.


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her