Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Glidende generationsskifte

Tidspunktet for generationsskiftet er meget vigtigt at få fastlagt. Den nuværende ejer skal sammen med den nye ejer tilrettelægge overdragelsen af ejerskab og ledelse på en sådan måde, at overgangen bliver så smertefri for virksomheden som muligt.

Det kan eventuelt være en god ide at gennemføre overdragelsen ad flere omgange - et såkaldt glidende generationsskifte. Det er ikke nødvendigvis rigtigt at lade ejerskab og ledelse følges ad tidsmæssigt. Ofte kan det være en fordel at gennemføre det økonomiske generationsskifte hurtigere end det ledelsesmæssige eller omvendt.

Den nuværende ejers indflydelse omfatter typisk aktionærindflydelse i form af stemmeret på generalforsamlingen, medlemskab af bestyrelsen og ansvar for den daglige ledelse (direktionen). Det er muligt at adskille disse forskellige niveauer, så den nye generation gradvis overtager ansvaret for den daglige ledelse for derefter at overtage aktionærindflydelsen. Ved en sådan opsplitning er det ofte formålstjenligt at udnytte de selskabsretlige regler om to eller flere aktieklasser med forskellig stemmeret, udbytteret eller andet.

Helt generelt bør det overvejes, om den person, som senere skal overtage virksomheden, kan ansættes i virksomheden og herved opnå et mere indgående kendskab til virksomheden, som man står over for at skulle køre videre.

Ligningsrådet har for nylig godkendt, at et selskabs aktier kan opdeles i A og B-aktier, hvor den ældre generation afgiver det formelle flertal i stemmerettigheder mod at få fortrinsret til udbytte svarende til selskabets egenkapital på tidspunktet for overdragelsen. Herved undgår den yngre generation at skulle finansiere selskabets kontante beholdning.


Sidst opdateret: 25-10-2017

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her