Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Budget

Inden valg af fremgangsmåde bør der udarbejdes et resultat- og likviditetsbudget for en periode på tre til fem år, så de økonomiske konsekvenser for virksomheden og de involverede parter kan vurderes. Den nuværende og den nye ejer kan på dette grundlag tage stilling til fordele og ulemper ved forskellige overdragelsesmodeller. Herved kan de forhåbentlig blive i stand til med hjælp fra deres rådgivere at vælge den fremgangsmåde, som bedst tilgodeser deres og virksomhedens ønsker og behov.

Ved denne vurdering bør der tages hensyn til bl.a. følgende forhold:

  • Krav til fremtidigt privatforbrug, som den nuværende ejer mener han/hun har brug for. Herunder en vurdering af, hvilket beløb der skal komme fra den solgte virksomhed (hvordan kan beløbet fremkomme ud fra det afkast, der er kommet fra salget?)
  • Virksomhedens økonomiske stilling, herunder virksomhedens muligheder for at finansiere generationsskiftet
  • Den nuværende ejers ønsker om give gaver eller efterlade arv
  • Den nuværende ejers ønske om at give den nye ejer mulighed for finansiering via et gældsbrev
  • Skatter og afgifter, der udløses ved generationsskiftet
  • Muligheder for at fremskaffe nødvendig ekstern finansiering
  • Den nye ejers rådighedsbeløb efter betaling af afdrag og renter til den nuværende ejer, kreditinstitutter eller andre långivere

Efter udarbejdelse af den konkrete plan - men inden den endelige beslutning træffes - bør flere i og omkring virksomheden involveres i generationsskifteprocessen. Det gælder f.eks. kreditinstitutter, primære kunder, leverandører og diverse kontraktpartnere. Herved sikres, at den valgte generationsskiftemodel kan gennemføres i praksis.


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her