Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Afledte omkostninger ved generationsskifte

Ud over omkostninger i form af skatter og afgifter vil der sædvanligvis skulle tages hensyn til en række afledte omkostninger såsom:

  • Stempelomkostninger ved udfærdigelse af dokumenter, overdragelse af fast ejendom og løsøre m.v.
  • Gebyrer m.v. til finansieringsinstitutter, registreringsmyndigheder m.fl.
  • Honorarer til rådgivere (advokat, revisor, virksomhedskonsulenter m.v.)
  • Omkostninger til orientering og pleje af forretningsforbindelser
  • Uddannelse m.v. af den nye generation som led i forberedelsen af generationsskiftet
  • Familiens tidsforbrug og personlige omkostninger i øvrigt.

Hertil kommer eventuelle indirekte økonomiske virkninger af det forestående generationsskifte, f.eks. hos kunder, leverandører, långivere, investorer m.fl.

Disse yderligere omkostninger kan være betydelige. Deres størrelse understreger behovet for en planlagt og styret generationsskifteproces, så det sikres, at de ikke afholdes forgæves.

Likviditet og økonomi ved generationsskifte

Adgangen til likviditet eller finansiering har stor betydning ved fastlæggelse af en generationsskifteplan.

Hvis den nuværende ejer eller virksomheden selv har tilstrækkelig overskudslikviditet til at betale de skatter og afgifter, der udløses ved overdragelsen, er der mulighed for at vælge den økonomisk optimale løsning.

Sædvanligvis er egenkapitalen hos ejeren eller virksomheden dog placeret i aktiver, som ikke eller kun vanskeligt kan realiseres eller belånes på kort sigt. Handlefriheden beskæres herved betydeligt. Det kan i værste fald betyde, at det ikke er muligt at gennemføre et egentligt generationsskifte.


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her