Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Google: Få op til 900 kroner i annoncering

Regler om reklamemails - undgå at spamme

Ønsker du at udsende markedsføringsmaterialer pr. e-mail, skal du være opmærksom på, at dansk lovgivning på området er meget striks.Overtræder du bestemmelserne i markedsføringsloven, vil du kunne straffes med bøde.

Hvorfor så strenge regler?

De skrappe regler er tænkt som en beskyttelse af danskernes mailbokse, da det er uforholdsmæssigt let at sende store mængder materiale til mange mennesker med ét klik på musen. Derimod er der ingen regler for, hvor meget og til hvem man må sende fysisk materiale til en postadresse, da det kræver mere af afsenderen.

Indhold, der kan blive til spam

Så snart indholdet af en e-mail har et salgstilsnit - bliver det juridisk kategoriseret som spam. Eksempelvis:

 • invitationer til kurser og events
 • brochurer om ydelser
 • nyhedsbreve  
 • elektroniske julekort

Dette gælder uanset, om e-mailen sendes til en eksisterende kunde eller til en ny kontaktperson.

Hvordan undgår jeg at spamme?

For lettest at besvare det spørgsmål må vi gøre det ud fra to forskellige udgangspunkter - a) du har mailadressen i forvejen, eller b) du skal til at indsamle mailadresser.

A)    Eksisterende kundedatabase - uden permissions

Hvis du kun har dine kunders e-mailadresser, fordi du skal kunne kontakte dem i forbindelse med kundeforholdet, skal du have tilladelse til at sende andre former for materiale til kunden:

 • du skal have tilladelse fra modtageren (såkaldt e-mail permission)
 • permissions skal indsamles skriftligt, og gemmes hos afsenderen - dette må ikke gøres pr. mail
 • i hver markedsførings-mail skal der være mulighed for, at modtageren kan fortryde sin permission 

Anbefaling

Hvis du ønsker at sende materiale ud til eksisterende kunder uden at have en e-mail permission, anbefaler vi, at nedenstående punkter overholdes, hvilket mindsker sandsynligheden for, at e-mailen bliver opfattet som spam:

 • e-mailen sendes kun til kunder, som man har en regelmæssig e-mailkorrespondance med
 • e-mailen sendes med personlig afsender og direkte til den enkelte kunde
 • e-mailen indledes personligt med "Kære Søren…"

B)     Oprettelse af kundedatabase - med permissions

Skal du i gang med at indsamle mailadresser, skal du overholde følgende tre punkter:

 • I forbindelse med, at du modtager kundens e-mailadresse, skal du oplyse, at den vil blive brugt til at fremsende reklamemateriale
 • Du må kun anvende e-mailadressen ved reklame for tilsvarende varer eller tjenesteydelser. Det skal altså være den samme type varer eller tjenesteydelser, som den eller dem, kunden købte, da vedkommende opgav sin e-mailadresse. Hvis kunden eksempelvis har købt et par bukser, vil du kunne sende reklamer for andet tøj, men derimod ikke for skriveredskaber. Om der er tale om varer eller tjenesteydelser inden for samme gruppe, vil det bero på en konkret vurdering, og det er derfor ikke muligt at sige præcist, hvor grænsen går
 • Du skal ved hver henvendelse oplyse kunden om hans eller hendes mulighed for at frabede sig fremtidig markedsføring via e-mail. Det kan for eksempel fremgå af den bestillingsseddel eller hjemmesiden, hvor kunden oplyser sin e-mailadresse. Muligheden skal foreligge, hver gang kunden modtager reklamemails

Opsamling

Bemærk, at det ikke er lovligt at indsamle permissions via e-mail. Man må i stedet bruge annoncer i aviser og på hjemmesider eller direkte breve til vedkommende - medmindre man også har frabedt sig dette. SMS-beskeder og MMS ligestilles i øvrigt med e-mails. Det vil sige, at det er de samme regler, som gælder her.

Held og lykke med brugen af e-mails i din markedsføring.

 

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her