Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Modeller for strategianalyse

Der findes mange brugbare modeller, som kan hjælpe dig til at tænke mere strategisk omkring din virksomhed.

SWOT-analysen (styrke, svagheder (weaknesses), muligheder (opportunities), trusler) er en af de mest populære analyser, som analyserer din virksomheds styrker og svagheder samt muligheder og trusler. Når først de fire faktorer er identificeret, kan du nemmere afgøre, hvordan du vil udnytte dine styrker, minimere dine svagheder, få det mest mulige ud af dine muligheder og reducere eventuelle følgevirkninger af enhver trussel.

Læs også:

Muligheder og trusler i det ydre miljø

Det er vigtigt at huske på, at muligheder også kan være trusler - hvis for eksempel nye markeder domineres af konkurrenter, kan din position blive undermineret. På samme måder kan trusler også være muligheder. Som eksempel kan en hurtigvoksende konkurrent skabe et nyt marked for dine produkter eller serviceydelser, således at du også kan afsætte mere.

En SWOT-analyse kan hjælpe dig til at klarlægge din virksomheds præstationer og udsigter. Den kan bruges som udgangspunkt for en vurderingsproces, men også som øvelse forud for at rejse midler til din virksomhed eller som udgangspunkt for en udefrakommende person, der skal give sine inputs til din virksomhed.

Når først du har fået samlet oplysninger om din virksomheds indre styrker og svagheder samt ydre muligheder og trusler kan du indføre dine oplysninger i en simpel tabel:

 

Positive

Negative

Indre

Styrker

Svagheder

Ydre

Muligheder

Trusler

Andre værktøjer inkluderer:

  • PEST(LE) analysen - en teknik til at forstå forskellige ydre påvirkninger som har indflydelse på din virksomhed - Politiske, Økonomiske, Sociale, Teknologiske, Retslige og Miljømæssige
  • Scenarieplanlægning - en teknik der bygger på forskellige, sandsynlige opfattelser af mulige fremtidsscenarier for din virksomhed
  • Kritisk succesfaktor-analyse - en teknik der identificerer de områder i din virksomhed, der skal realiseres for, at du når dine mål
  • De fem kræfter (Five Competitive forces) - værktøjet tager udgangspunkt i, at der findes fem definerede faktorer, som påvirker udviklingen af markeder og virksomheder - potentielle nye konkurrenter, eksisterende konkurrenter, købere, leverandører og alternative produkter/serviceydelser. Ved at bruge denne model kan du fokusere på de største problemområder og koncentrere dig om at være på forkant af udviklingen der

Bryd din strategivurdering op

Som ejer-leder eller blot leder, bør du en gang imellem træde et trin tilbage og revurdere din virksomheds præstationer.
De områder, du skal se på, er:

  • Dine præstationer og din udvikling i markedet - hvor godt præsterer du i forhold til dine salgsresultater, hvilket marked er dit næste mål, og hvordan kan du forbedre dine præstationer?
  • Dine produkter og dine serviceydelser - hvor længe kan dine produkter leve op til dine kunders nuværende og fremtidige behov?
  • Driftsforhold - dine lokaler, dine metoder, anvendt teknologi, dine procedurer, IT og kvalitet. Er der nogen interne forhold, som bremser din virksomhed?
  • Økonomiske anliggender - hvordan finansieres din virksomhed, størrelsen af profit, salgsoverskud og likviditet
  • Din organisation og dine ansatte - din struktur og opbygning, personaleudvikling, efteruddannelse og udvikling

Dine næste skridt

De fem punkter ovenfor kan give dig en klar indikation af, om der er nogle problemstillinger, som du må gøre noget ved hurtigt.
Hvis du føler, at du står stærkt på alle fem punkter ovenfor, kan du godt gå i gang med den næste fase og bygge en sammenhængende strategi for din virksomheds udvikling. Hvis der ikke desto mindre er områder, som kræver særlig opmærksomhed, bør du tage dig af dem med det samme, så du kan komme videre.

Der er et væld af vækstmuligheder for enhver virksomhed - det er vigtigt, at du finder frem til den rette for lige netop din virksomhed. Når du derudover har fundet den bedste vej frem, vil du kunne løfte dine chancer for succes ved omhyggeligt at planlægge og føre kontrol med dine fremskridt i forhold til en opdateret virksomhedsplan.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her