Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Opdater din markeds- og konkurrentanalyse

Markedsanalysen

Da du startede din virksomhed, udarbejdede du formodentlig en marketingplan som en del af den samlede forretningsplan. I marketingplanen definerede du de markeder, du planlagde at sælge på og dine kunders væsentligste karakteristika.

På samme måde som marketingplanen underbyggede din forretningsplan, skal du også beskrive de markedsmæssige konsekvenser af ændringer i din virksomhed i din marketingplan. Du bør således evaluere dit kundegrundlag og din markedsposition som forudsætning for at udvikle begge. Du skal opdatere din marketingplan løbende.

Hvad er der sket i markedet?

Evalueringen af din virksomhed giver dig netop mulighed for at træde et par skridt tilbage og systematisk betragte ændringer og deres konsekvenser. Det kan være:

 • Ændringer i markedet
 • Nye produkter eller tjenester
 • Ændrede kundebehov
 • Eksterne faktorer som makroøkonomi, import og ny teknologi
 • Ændringer i konkurrentbilledet

Konkurrentanalysen

Nu da din virksomhed har kørt et stykke tid, har du en bedre fornemmelse af dine konkurrenter, end da du startede. Det kan koste tid, penge og besvær at indhente flere oplysninger, men der er flere fordele ved at strukturere din viden om, hvad dine konkurrenter foretager sig.

Det har du brug for at vide

De konkurrentoplysninger, du har brug for, afhænger af dit forretningsområde og det marked, du opererer i. Forhold om dine konkurrenter, som du har brug for at vide noget om, kan være:

 • Hvem de er
 • Hvad de tilbyder
 • Hvordan de prisfastsætter deres produkter
 • Hvordan profilen og antallet af deres kunder er sammenlignet med dine
 • Hvad deres konkurrencefordele er, og hvad deres svagheder i forhold til virksomheder er
 • Hvad deres reaktion er på din indtræden på markedet, og hvad vil deres reaktion være på produkt- eller prisændringer
 • Du har muligvis brug for at lave en SWOT-analyse (styrke, svagheder (weaknesses), muligheder (opportunities), trusler). Det vil vise dig, hvordan du klarer dig i relation til markedet generelt og især i forhold til dine nærmeste konkurrenter.

Ved at bede dine kunder om feedback på din virksomheds præstationer, kan du få klarlagt, hvor du kan forbedre dine produkter, serviceydelser, medarbejdere eller dine forretningsprocedurer.

Samtidig er det nødvendigt at huske på, at mens vurderinger kan være meget effektive, er det vigtigt at gennemtænke følgerne af større ændringer. I din virksomheds nye fase får du brug for at holde grundigt styr på din økonomi og dine ressourcer konstant.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her