Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Udvælg KPI'ere

Der er en række nøglekriterier at tage hensyn til, når du skal finde dine KPI"ere.

 • For det første skal dine KPI"ere ligge så tæt op af din virksomheds højest prioriterede mål som muligt
 • For det andet skal dine KPI"ere være til at måle. Hvis dine målinger ikke er kvantificerbare, er margenen for variationer og uoverensstemmelser stor, når forskellige personer vurderer målingerne. Det nytter ikke at have subjektive succesmål
 • For det tredje skal målingerne relatere til områder i din virksomhed, som du har kontrol over. For eksempel kan rentesatsen være overordentligt bestemmende for en given virksomheds præstationer. Men du kan ikke bruge diskontoen som en KPI, da det ikke er noget, du har indflydelse på.

Få mest muligt ud af dine KPI"ere

Formålet med arbejde med kritiske succes indikatorer er i sidste ende at forbedre dine præstationer i fremtiden. Der er to måder, hvorpå du kan lade KPI"erne indgå i dine beslutninger:

 • Med KPI"erne kan du hurtigere identificere potentielle problemer og muligheder. Husk på, at dine KPI"ere fortæller dig noget om, hvad der foregår på de områder, der er udslagsgivende for din virksomheds succes. Hvis tendenserne går i den forkerte retning, ved du, at du har nogle problemer, der skal løses. På samme måde ved du, at hvis KPI"erne udvikler sig mere positivt, end du havde forventet, har du sikkert også en større vækst
 • Du bør bruge dine KPI"ere til at sætte mål for afdelinger og medarbejdere. Det giver ofte en bedre ressourceudnyttelse på medarbejderne, hvis hver enkelt har nogle succesparametre at arbejde ud fra

Jo mere velstrukturerede og detaljerede dine oplysninger og data er om dine KPI"ere, desto nemmere vil du kunne anvende dem som ledelsesværktøjer.

Indtjeningsparametre

De fleste virksomheder i vækst sigter efter at skabe indtjening. Parametre for indtjening bør således naturligt indgå i dine KPI-betragtninger. Du kan overveje følgende måleparametre:

 • Bruttoindtjening - måler, hvor meget du tjener, efter udgifterne til salg er medregnet
 • Driftsmargen - driftsmargen ligger mellem brutto- og netto- (se også nedenfor) målinger af fortjeneste. Faste udgifter er også taget med, mens renter og skatter ikke er medtaget. Derfor kaldes den også EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) eller indkomst før renter og skatter
 • Nettoindtjening - er en langt mere snæver måde at definere profit på, da der medregnes alle udgifter og ikke kun de direkte udgifter. Så alle faste udgifter, såvel som renter og skatter, er inkluderet i beregningen af nettoindtjeningen

Andre økonomiske nøgletal

Der findes andre nøgletal, som ofte bruges for at vurdere en virksomheds økonomiske formåen:

 • Likviditetet, som fortæller, hvor god du er til at imødekomme kortsigtede økonomiske forpligtelser
 • Effektivitetsmål, som fortæller noget om, hvor effektiv du er til at skabe indtjening på din virksomheds aktiver
 • Økonomisk styrke og gearing som fortæller noget om din virksomheds soliditet og evne til at håndtere manglende betalinger

Cash flow

Husk på at, selvom du sandsynligvis vil komme til at bruge flere økonomiske målemetoder, når din virksomhed er i vækst, vil en af de mest kendte - cash flow - stadigvæk være af fundamental betydning. Cash flow betegner grundlæggende pengestrømme ind og ud af virksomheden. Altså den pengecyklus der betegner din virksomheds solvens.

Cash flow og styring af samme er helt fundmentalt i en virksomhed i vækst. En af de hyppigste faldgrubber for vækst er, at man bruger sine likvider hurtigere, end fortjenesten kan genskabe dem.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her