Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Glidende aktionærskifte med A/B aktier

Det kan være dyrt at blive ejer eller medejer af en virksomhed. Hvis ikke køber kan skaffe den nødvendige kapital, kan det være en forhindring for et generationsskifte i virksomheden.
I de tilfælde, hvor de nye aktionærer ikke har tilstrækkelig kapital eller kan afdrage ydelser på et lån til købet af aktier, er en alternativ mulighed, at selskabet indfører en ny B-aktieklasse. B-ak­tierne kan tilbydes de indtrædende aktionærer til en lavere kurs end markedskursen, uden at det medfører beskatning.

Modellen kan anvendes både i tilfælde, hvor der på sigt skal ske fuldstændige ejerskifter, og hvor de indtrædende aktionærer alene skal have en mindre ejerandel.

Aktier i stedet for udbytte

For at kunne tilbyde de nye aktionærer en lavere kurs på B-aktierne, skal disse give afkald på retten til udbytte. I stedet udbetales forlods udbytte til de hidtidige aktionærer (A-aktionærerne). Det forlods udbytte svarer til den rabat, den indtrædende aktionær opnår, dvs. forskellen mellem markedsværdien på aktierne og den faktiske tegningskurs.

Da A-aktionærerne løber en reel risiko for ikke at få udloddet det forlods udbytte, og de dermed ikke opnår fuld betaling for aktierne, tillægges et risikotillæg samt et rentetillæg, hvis det for­lods udbytte forventes udbetalt over en årrække.

Når A-aktionærerne har fået udbetalt det samlede forlods udbytte, ophæves aktieklasserne. Her­efter får B-aktionærerne mulighed for udbytte på lige vilkår med de øvrige aktionærer. De ind­trædende aktionærer får dermed andel i den fremtidige værditilvækst i selskabet.

Når den forlods udbytteret ophører, kan de oprindelige aktionærer sælge aktier tilbage til de nye aktionærer eller et indskydende selskab, hvis man ønsker, at de indtrædende aktionærer skal have en højere ejerandel i selskabet eller eventuelt overtage selskabet helt.

At gennemføre et glidende generationsskifte kræver en række praktiske dispositioner og vurderinger. I hver enkelt situation er det nødvendigt med en konkret vurdering af, om løsningen er optimal for alle parter. I denne vurdering indgår bl.a. sælgers risiko for virksomhedens udvikling og - ikke mindst sælgers øvrige økonomiske forhold, såsom evt. ret til efterløn og pension.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her