Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Discounted Cash Flow

Discounted Cash Flows (DCF) er den mest anvendte model. Modellen tager udgangspunkt i, hvornår købsprisen kan være tilbagebetalt på baggrund af virksomheden indtjeningsevne.

DCF udleder værdien af virksomheden ud fra nutidsværdien af de forventede pengestrømme (Cash Flows). Metoden kræver stillingtagen til virksomhedens "value driver" som eksempelvis omsætningsvækst samt kapitalomkostninger, herunder købernes vurderede usikkerhed ved indtjeningen for virksomheden (risikopræmie).

DCF bør dog kun anvendes for virksomheder i stabil vækst og forretningsmiljø.

Under 'værktøjer' kan du downloade et beregningskema, hvor du kan sætte virksomhedens forventede tal ind i.


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her