Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Offentlige penge og institutioner

Egentlig erhvervsfremme i form af tilskud fra offentlige myndigheder er de senere år blevet reduceret i takt med, at fokus i stigende grad er på mere generel forbedring af iværksætternes rammevilkår, således at opstart af nye virksomheder gøres mere attraktivt.

Af offentlige institutioner med særligt fokus på finansiering af nystartede virksomheder kan fremhæves innovationsmiljøerne og Vækstfonden.

Der findes otte innovationsmiljøer, som er godkendt af Videnskabsministeriet efter offentligt udbud. De spiller en central rolle i transformationen af innovative ideer og projekter til venture-egnede virksomheder. Innovationsmiljøerne investerer således pre-seed kapital i nye innovative virksomheder, og de skal på den måde fungere som fødekanal for det kommercielle venturemarked.

Innovationsmiljøerne er tiltænkt en funktion som bindeled mellem forskningsmiljøerne og venturemarkedet. Det betyder, at tilgangen af projekter til innovationsmiljøerne og andelen af projekter, som får venturekapital, er en indikation af aktivitetsniveauet til venturemarkedet. Innovationsmiljøernes projektflow kommer hovedsageligt fra den offentlige forskning. 

Innovationsmiljøerne er imidlertid ikke kun investorer. En vigtig del af deres rolle er at modne virksomhederne til at kunne rejse kapital fra andre investorer. For innovationsmiljøerne gælder, at finansieringsaktiviteten er afhængig af årlige offentlige bevillinger. Målsætningen er, at miljøerne skal skaffe øgede indtægter fra succesfulde frasalg af investeringer. På den baggrund er det antaget, at innovationsmiljøerne fremover vil kunne opretholde sit aktivitetsniveau.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her