Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Equity-fonde

Equity-fonde eller selskaber investerer på samme måde som ventureselskaber. Equity-selskaber fungerer blot i et andet segment af kapitalmarkedet, hvor behovet for kapital- og kompetencetilførsel ligesom risikoprofilen er en anden. Selskaberne er derfor ofte betydeligt større end ventureselskaberne. Disse fonde betegnes ofte buy-out-fonde, da deres investeringsstrategi typisk er at overtage en hel virksomhed og efterfølgende omstrukturere den.

Equity-fondene er typisk organiseret på samme vis som ventureselskaberne, oftest ved kommanditselskabskonstruktioner. Der forvaltes større equity-fonde med stigende summer, da afkastet de senere år har været pænt og risikoen mindre end ved ventureinvesteringer.

De porteføljeselskaber, som equity-fondene investerer i, er typisk mere modne og kræver dermed også større beløbsmæssige investeringer og mindre direkte tilførsel af kompetence i virksomhederne. Equity-fondene tilstræber sig sædvanligvis på fuld kontrol over porteføljeselskabet, da der skal være mulighed for at træffe overordnede strategiske beslutninger, herunder om frasalg af aktiviteter og gennemgribende restruktureringer. Det øgede krav til kapital i investeringer med equity-fondene tilpasses ofte ved gearing af investeringerne ved låneoptagelse i de større pengeinstitutter eller investeringsbanker.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her