Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Løntilskud i private virksomheder

Private virksomheder har mulighed for at ansætte en ledig med tilskud i op til 1 år. Det giver dig mulighed for at afprøve, om medarbejderens kvalifikationer passer til virksomheden. Tilskuddet til virksomheden er op til 59,71 kr. i timen (januar 2006) i maksimalt 1 år.

Tilskud til introduktion, oplæring og kurser

I nogle tilfælde kan virksomheden få tilskud til at dække omkostningerne med introduktion og oplæring af den ledige, og den lediges erhvervserfaring kan blive suppleret med kurser.  Ansættelse med løntilskud kan også kombineres med jobrotation og fungere som forlængelse af virksomhedspraktik. Vejledning om ordningen og formidling af kontakten til den ledige foregår gennem et jobcenter.

Regler for løntilskud

Der er flere regler, som skal overholdes, hvis du vil ansætte en ledig med løntilskud. Ansættelsen må for eksempel ikke starte, før løntilskudspladsen er blevet godkendt af et jobcenter. Løntilskudspladsen skal være egnet til, at den ledige kan blive ført over i almindelig beskæftigelse i virksomheden eller et tilsvarende fagområde, og løn- og ansættelsesvilkårene skal følge den almindelige overenskomst på området. Desuden er der loft over, hvor meget virksomheden kan modtage i tilskud. Over en periode på et år må tilskuddet ikke overstige 50 % af de samlede lønomkostninger.


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her