Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Godt arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø giver glade medarbejdere. Arbejdsmiljø handler både om det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø, og som virksomhedsejer skal du følge lovgivningen på arbejdsmiljøområdet.

Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø er f.eks. forholdet til kollegaerne, og hvordan arbejdet er organiseret. Psykisk arbejdsmiljø bliver typisk inddelt i krav og ressourcer. Kravene er det, medarbejderne bliver udsat for i arbejdet, og ressourcerne er de forudsætninger, den enkelte medarbejder har for at overkomme kravene.

Det er vigtigt for livskvaliteten hos hver enkelt medarbejder, at der er en passende balance mellem de krav, der stilles til medarbejderen og de ressourcer, den enkelte har. 

Faktorer der kan have indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø:

 • Stress
 • Mobning, chikane og vold
 • Krav i arbejdet
 • Samarbejde og konflikter
 • Jobusikkerhed og uforudsigelighed
 • Motivation i arbejdet
 • Ledelse og organisation

Fysisk arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø er stort set alt det på arbejdspladsen, som ikke handler om mennesker og planlægning. Det kan f.eks. være støj, vibrationer, lys og så videre.

Arbejdspladsen skal passe til medarbejderens arbejde. Det gælder både de fysiske rammer, og hvordan de fungerer i det daglige. Arbejdet kan ændre sig, så de fysiske rammer ikke længere er optimale. Det kan også være, at de fysiske rammer er blevet forældede.

Godt fysisk arbejdsmiljø kan bl.a. give:

 • Lavere sygefravær
 • Øget produktion
 • Godt omdømme
 • God personalepleje 

Virksomhederne skal sørge for glade arbejdsrammer

Virksomheder med et dårligt arbejdsmiljø skal forbedre det psykiske indeklima bl.a. gennem rådgivning på arbejdspladsen.

Fra 1. april 2007 kan Arbejdstilsynet forlange, at virksomheder med et dårligt arbejdsmiljø skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø, hvis medarbejdere ikke trives. Det kan blandt andet ske ved at hyre en rådgiver, som kan bringe balance i det psykiske arbejdsmiljø. Kravet kan være en fordel både for medarbejdere og arbejdsgiverne.

Ud over disse regler er der endvidere indført en ny smiley-ordning på området. Virksomheder, der har styr på arbejdsmiljøet, vil få tildelt en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den gamle ordning med gule og røde smileys til virksomheder, hvor arbejdsforholdene ikke er i orden, vil stadig blive tildelt som hidtil.

 


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her