Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Udviklingssamtaler

Formålet med en udviklingssamtale er, at du og din medarbejder får mulighed for at give tilbagemeldinger på, hvordan I opfatter samarbejdet, arbejdsopgaverne og ansvarsområderne.

Din medarbejder har mulighed for at diskutere udvikling og fremtid - samtidig får du mulighed for at få en dialog om dine overvejelser i forbindelse med fremtidige arbejdsopgaver.

Udviklingssamtaler er en struktureret, velforberedt og fortrolig dialog mellem dig og din medarbejder. Den erstatter naturligvis ikke den daglige kontakt - men giver jer mulighed for at tage emner op, som der ellers ikke er tid til at diskutere i en travl hverdag.

Du bør typisk holde udviklingssamtaler en gang om året, og du bør afsætte 1-2 timer per medarbejder. Benyt gerne et skema med overordnede temaer, som I skal tale om, og send skemaet til medarbejderen i god tid, så han/hun kan forberede sig.

Du skal holde dit fokus på fremadrettede aktiviteter. Det er vigtigt, at I taler om, hvordan samarbejdet er gået, og hvordan opgaverne/ansvarsområderne er løst.

Du skal ikke bruge udviklingssamtalen til at tage problemer op, der ligger langt tilbage i tiden. Udvælg de områder, der er vigtigst at fokusere på, og tal om de muligheder for udvikling og forbedringer, der er i den forbindelse.

 


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her