Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Medarbejderaktier

Generelle medarbejderaktieordninger

Medarbejdernes personlige og økonomiske interesser i virksomheden kan forøges ved at lade medarbejderne blive aktionærer i selskabet.
I skattelovgivningen findes to skattebegunstigede medarbejderaktieordninger. Ordningerne kan anvendes af både aktie- og anpartsselskaber. Udgangspunktet er, at samtlige medarbejdere skal tilbydes medarbejderaktier. Herved opnår medarbejderen ud over at blive aktionærer en række skattefordele.

De to ordninger er:

  • Favørkursaktier - aktier tildeles medarbejderne til favørkurs, dvs. under markedskursen
  • Gratisaktier - aktier udloddes gratis til medarbejderne

For begge ordninger gælder som nævnt, at de skal være generelle, og at de tildelte aktier skal båndlægges i et pengeinstitut i en periode på 5 år for favørkursaktier og 7 år for gratisaktier.

Favørelementet må ikke overstige 10 % af årslønnen for favørkursaktier. For gratisaktier er grænsen 20.500 kr. i 2005.

Skattebegunstigelsen for medarbejderne består i, at værdien af medarbejderaktierne ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Ved den senere afståelse af aktierne beskattes medarbejderne efter de almindelige regler for beskatning af aktieavancer.

Selskabet kan fradrage alle omkostninger, der er forbundet med ordningerne, herunder favørelementet, etablerings- og administrationsomkostninger.

Favørkursaktier

Eksempler på beskatning af medarbejdere, der deltager i en skattebegunstiget medarbejderaktieordning (favøraktier):

En medarbejder erhverver 50 aktier til kurs 100. Aktierne har en markedskurs på 200. Ved tildelingen var favørkurselementet 40.000 kr. Det er derfor en betingelse, at den pågældende medarbejder i tildelingsåret har en årsløn på mindst 200.000 kr. Hvis medarbejderen efter båndlæggelsesperioden på fem år sælger aktierne til kurs 700, og medarbejderens aktieindkomst beskattes med 43 %, kan fortjenesten opgøres således:


Markedsværdi ved erhvervelse

50 x 200

10.000

Anskaffelsessum

50 x 100

5.000

Favørkurselement

 

5.000

 

 

 

Salg af aktier

50 x 500

25.000

Anskaffelsessum

50 x 100

5.000

Skattepligtig avance

25.000-5.000

20.000

Skat maks.

43 % af 20.000

8.600

Fortjeneste efter skat

 

11,400

Gratisaktier

Eksempler på beskatning af medarbejdere, der deltager i en skattebegunstiget medarbejderaktieordning (gratisaktier):

En medarbejder får vederlagsfrit tildelt 50 aktier med en markedskurs på 300 på tildelingstidspunktet. Hvis medarbejderen efter båndlæggelsesperioden på syv år sælger aktierne til kurs 700, og medarbejderens aktieindkomst beskattes med 43 %, kan fortjenesten opgøres således:


Salg af aktier

50 x 700

35.000

Markedsværdi ved tildeling

50 x 300

15.000

Skattepligtig avance

 

20.000

 

 

 

Salg af aktier

50 x 700

35.000

Skat maks.

43 % af 15.000

6.450

Fortjeneste efter skat

 

28.550

 

 


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her