Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Medarbejderobligationer

Medarbejderobligationer kan tildeles med eller uden bruttolønnedgang. Ansatte kan siden hen få pengene udbetalt skattefrit uden yderligere omkostninger for virksomheden. Der er således et umiddelbart skattemæssigt incitament og samtidig mulighed for at knytte medarbejderne til virksomheden.

Medarbejderobligationer kan tildeles uanset virksomhedens driftsform. Virksomheden skal ikke indeholde A-skat af beløbet, men skal derimod indbetale en afgift på 45 % af den del af obligationen, der overstiger et bundfradrag. Bundfradraget udgør i 2005 4.600 kr.

Betingelse for at udnytte ordningen er:

  • Ordningen skal som udgangspunkt tilbydes alle medarbejdere i virksomheden
  • Obligationerne skal båndlægges i et pengeinstitut i 5 år
  • Den tildelte obligation må inklusive afgiften maksimalt udgøre 10 % af den ansattes årsløn

Den skattemæssige fordel afhænger af den ansattes skatteprocent. Medarbejdere, der betaler topskat, kan konvertere en skatteprocent på ca. 62 % ved udbetaling af løn til en samlet skat på obligationen på maksimalt 31 % og ofte lavere.

Virksomheden kan fradrage alle omkostninger ved medarbejderobligationsordningen, herunder værdien af obligationen, afgiften samt etablerings- og administrationsomkostninger.

Eksempel 1

Der udstedes en medarbejderobligation på 20.000 kr. Efter 5 års ejertid modtager medarbejderen ved indfrielsen af obligationen et skattefrit beløb på 20.000 kr. Obligationen er i de 5 år blevet forrentet på almindelige vilkår.

Arbejdsgiverens udgift ved en udlodning af en medarbejderobligation på 20.000 kr. vil være følgende:


Obligationens kursværdi

20.000 kr.

Afgift til staten, 45 % af kursværdien > 4.600 kr.

6.930 kr.

I alt

26.930 kr.

En udgift for arbejdsgiveren på 26.930 kr. giver en skattefri indtægt for medarbejderen på 20.000 kr. efter 5 år. Hvis beløbet på 26.930 kr. i stedet var udbetalt som normal løn, ville medarbejderen kun have 10.233 kr. til rådighed efter skat (62 %).

Medarbejderen skulle for at opnå en udbetaling på 20.000 kr. have en indtægt på anslået 58.800 kr.

Eksempel 2

Ordningen er udgiftsneutral for arbejdsgiveren, når der sker en modregning i medarbejderens bruttoløn:


Udstedelse af medarbejderobligation

20.000 kr.

Afgift til staten, 45 % af kursværdien > 4.600 kr.

6.930 kr.

Løn, der konverteres

26.930 kr.

Efter 5 års ejertid modtager medarbejderen ved indfrielse af obligationen et skattefrit beløb på 20.000 kr. Obligationen er i de 5 år blevet forrentet på almindelige vilkår. Den ansatte har betalt skat af denne rente som kapitalindkomst.

Medarbejderen har således i det første år givet afkald på en nettoindkomst på 10.250 kr. (26.930 kr. minus skat på 62 %) mod 5 år efter at modtage et beløb på 20.000 kr. Medarbejderen tjener således 9.750 kr. på ordningen.

For arbejdsgiveren er ordningen neutral.


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her