Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvordan dækker ledighedsforsikringen?

Udgangspunktet for alle beregninger er, at arbejdsløshedsdagpengene eller sygedagpengene plus ydelsen fra Dana Ledighedsforsikring ikke må udgøre mere end 80 % af din tidligere indkomst.

Sådan beregnes ydelsen

Har du drevet selvstændig virksomhed i mindst tre hele regnskabsår som hovedbeskæftigelse, skal ydelsen beregnes på grundlag af indtægten fra din virksomhed. Ydelsen bliver beregnet på et
gennemsnit af virksomhedens skattepligtige indkomst i de to bedste af de sidste fem hele regnskabsår. Du kan kun bruge regnskabsår, hvor du samtidig har været medlem af en a-kasse.

Har du haft en gennemsnitlig årlig indkomst på 205.400 kr., er du berettiget til den maksimale dagpengeudbetaling, som i år 2006 er på 173.420 kr. Har du ikke drevet virksomhed i mindst
tre hele regnskabsår, kan man beregne ud fra et andet grundlag. Det kan være et lønarbejde, en tidligere selvstændig virksomhed eller evt. en tidligere udbetalt dagpengesats.

Betingelser

Arbejdsløsheden skal indtræde, medens forsikringen gælder. Ledighedsforsikringen træder kun i kraft, hvis virksomheden er endeligt ophørt efter dagpengereglerne, dvs. Dana skal også her godkende, at du er berettiget til dagpenge. Du skal være uden beskæftigelse, tilmeldt Arbejdsformidlingen og stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet.
Du må dog gerne arbejde i otte timer om ugen i selvstændig bibeskæftigelse eller lønarbejde, hvis du samtidig kan modtage dagpenge fra Dana. Du skal være endeligt ophørt med at drive selvstændig virksomhed.

Du kan ikke få udbetalt ydelse fra ledighedsforsikringen i forbindelse med midlertidigt ophør og ophør med sæsonbeskæftigelse.

Uarbejdsdygtighed

Forsikringen dækker også, hvis du bliver uarbejdsdygtig. Hvis du f.eks. bliver uarbejdsdygtig pga. en brækket arm i seks uger og modtager sygedagpenge i hele perioden, er du også berettiget til at modtage ydelse fra din ledighedsforsikring. Hvis du f.eks. får en blodprop og bliver uarbejdsdygtig i 11 måneder, og hvis du har tegnet en dækningsperiode på ni måneder, vil du således få ydelse i de ni måneder. Den midlertidige uarbejdsdygtighed regnes fra den dag, du er uarbejdsdygtig i henhold til lægeerklæringen. Midlertidig uarbejdsdygtighed på under 14 dage udbetales der ikke ydelse for.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her