Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Undtagelser

Bagatelgrænsen

Forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler gælder ikke i alle forhold for små og mellemstore virksomheder. Der er to bagatelregler, der undtager fra forbuddet:

  1. Hvis de deltagende aftaleparter har en samlet årlig omsætning på under 1 mia. kroner og samtidig en samlet markedsandel på under 10 %
  2. Hvis de deltagende aftaleparter har en samlet årlig omsætning på under 150 mio. kroner uanset markedsandel

Gruppefritagelse

Selvom virksomheden overskrider bagatelgrænsen, kan man stadig - i nogle tilfælde - undgå at blive omfattet af reglerne. Det gælder, hvis man hører under de såkaldte gruppefritagelser og overholder nogle nærmere angivne retningslinier. Din virksomhed eller jeres advokat skal bare undersøge, om aftalen ligger indenfor en gruppefritagelse. Er det tilfældet, skal virksomhederne ikke foretage sig yderligere. I tvivlstilfælde kan man få vejledning fra Konkurrencestyrelsen.
Gruppefritagelser findes for følgende aftalekategorier:

  1. Aftaler mellem deltagere i et kædesamarbejde i detailhandelen
  2. Vertikale aftaler (dvs. aftaler mellem virksomheder i hvert sit led i omsætningskæden, for eksempel mellem forhandler og producent)
  3. Forsikringsaftaler
  4. Forsknings- og udviklingsaftaler
  5. Salgs- og serviceaftaler vedrørende biler
  6. Specialiseringsaftaler
  7. Teknologioverførselsaftaler

Individuel fritagelse

Konkurrencerådet kan give fritagelse til en aftale, der skønnes at opfylde en række betingelser, der er anført i loven. For eksempel hvis aftalen styrker effektiviteten i produktion eller distribution og giver forbrugerne en rimelig andel af gevinsten. Det forudsættes, at virksomhederne anmelder aftalen til Konkurrencestyrelsen.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her